Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Biały Wacław Tadeusz

Wacław Tadeusz Biały, ur. 27 XI 1943 w Cergowej k. Krosna, zm. 5 V 2004 w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek filologia polska (1968).

1969-1972 redaktor wydawanego przez FSC w Lublinie czasopisma „Głos FSC”, 1972-1982 redaktor programów rolniczych w Rozgłośni Polskiego Radia w Lublinie.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w swoim zakładzie pracy, współredaktor „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Regionu Środkowo-Wschodniego” oraz „Biuletynu Informacyjnego NSZZ RI «Solidarność» Regionu Środkowo-Wschodniego”.

13-14 XII 1981 uczestnik strajku w WSK PZL Świdnik, redaktor odezw i ulotek RKS. 14 XII 1981 zatrzymany (wraz z Januszem Winiarskim i Janem Wójcickim) z niezależnymi materiałami RKS przewożonymi taksówką z WSK PZL (m.in. zdjęcia spacyfikowanej siedziby ZR, ulotki do żołnierzy), decyzją Wojskowej Prokuratury Garnizonowej aresztowany, osadzony w AŚ w Lublinie, 1 II 1982 skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat i grzywnę w wysokości 100 tys. zł, 15 III 1982 po odwołaniu Izba Wojskowa Sądu Najwyższego w Warszawie utrzymała wyrok, 9 IX 1983 zwolniony na mocy amnestii. 31 III 1982 zwolniony z pracy, do 1989 prace dorywcze (m.in. sprzedawca w sklepie, nocny stróż). Od 1982 współorganizator (wraz z żoną Ludwiką Biały) w swoim mieszkaniu projekcji niezależnych materiałów filmowych, kopiował też kasety magnetofonowe i wideo dostarczane przez paryską „Kulturę”; autor recenzji filmowych i z wydarzeń kulturalnych (m.in. spektakli teatrów niezależnych) w niezależnej prasie (m.in. do 1985 w czasopiśmie „Miesięcznik. Opinie, komentarze, analizy”); organizator koncertów piosenki niezależnej (z udziałem m.in. Andrzeja Garczarka) przy parafiach i w prywatnych domach, z których dochód przeznaczano na pomoc represjonowanym; w XII 1983 autor scenariusza, jeden z wykonawców podziemnych jasełek, prezentowanych w domach i parafiach Lublina (łącznie 1,5 tys. widzów), z których dochód (ponad 100 tys. zł) przekazano zwolnionym z pracy związkowcom WSK PZL; współorganizator wypoczynku dla dzieci członków „S” w ramach akcji Wakacje z Bogiem; do 1989 w kontakcie z RWE i zachodnimi dziennikarzami.

Od IV 1989 członek, rzecznik prasowy KO Lubelszczyzny, współautor telewizyjnych programów wyborczych przed wyborami parlamentarnymi. Od 1989 redaktor „Gazety Wyborczej” (korespondent z Lubelszczyzny), od 1990 redaktor naczelny „Gazety w Lublinie” (oddział terenowy „GW”).

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

26 V 1981 – 23 VII 1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Czarny.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry