Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bielańska Wiesława

Wiesława Bielańska, ur. 19 IV 1948 w Rosochowie k. Grójca. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydz. Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa (1972).

W III 1968 uczestniczka studenckiego strajku na PW.

1972–1984 specjalista konstruktor w Zakładach Odpylająco Wentylacyjnych Rawent w Skierniewicach.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. przew. KZ, w XI 1980 założycielka biblioteki niezależnych wydawnictw w zakładzie; członek Komisji Międzyzakładowej „S” w Skierniewicach; w VI 1981 delegatka na I WZD Regionu Mazowsze.

13 XII 1981 internowana, przetrzymywana w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, Warszawie-Grochowie i Gołdapi, 15 III 1982 zwolniona. IV 1982–1983 organizatorka zbiórek pieniędzy na rzecz podziemnej „S”, kolporterka podziemnych pism m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Tygodnika Wojennego”, „Naszego Związku”; wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana. 9 VIII 1983 oskarżona o kontynuację działalności związkowej i zbieranie składek członkowskich, 28 XI 1983 śledztwo umorzono na mocy amnestii. 1985–1991 handlowiec w Spółdzielni Pracy Unicum w Warszawie.

Od IV 1989 członek KO w Zielonce. 1991–1995 inspektor w Urzędzie m. st. Warszawy w Zespole Studiów i Analiz Samo­rządowych; 1996–2003 z-ca dyr. oświaty w gm. Warszawa-Centrum; od 2003 specjalista ds. analiz w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonce; od IX 2011 na emeryturze. Od 2016 działaczka Stowarzyszenia Kobiet Represjonowanych, Więzionych i Internowanych.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Grzegorz Gampel|Tadeusz Ruzikowski

Region Mazowsze, Skierniewice

Opcje strony

do góry