Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Błaszczyk Henryk

Henryk Błaszczyk, ur. 10 IX 1952 w Brzezinach Śląskich (obecnie Piekary Śląskie). Ukończył Technikum Górnicze Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Bytomiu (1973).

1973-1981 zatrudniony w Oddziale Elektrycznym KWK Andaluzja w Piekarach Śląskich.

2-3 IX 1980 współorganizator strajku w KWK Andaluzja, członek KS. IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego „S”; od XII 1980 członek Prezydium KZ, sekretarz KZ.

14-17 XII 1981 uczestnik strajku, doradca KS. 17-20 XII 1981 w ukryciu w Dąbrówce Wielkiej. 21 XII 1981 zgłosił się na wezwanie do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Piekarach Śląskich; zatrzymany, doprowadzony do KM MO, przesłuchiwany, 22 XII 1981 osadzony w AŚ w Zabrzu, 3 I 1982 aresztowaniu na 3 miesiące. 29 XII 1981 zwolniony z pracy. 21 I 1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego w Gliwicach na sesji wyjazdowej w Katowicach (SOW 45/82) skazany na 3,5 roku więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych. Od II 1982 osadzony w ZK w Raciborzu (II-V 1982), Strzelcach Opolskich (V-IX 1982) i Wrocławiu (IX 1982 – II 1983). Od 4 XII 1982 na 5-dniowej przepustce z powodu choroby dziecka, od 10 II 1982 6-miesięczna przerwa w odbywaniu kary z powodów rodzinnych. Do 20 IV 1983 bez zatrudnienia. 20 IV – 2 X 1983 zatrudniony w Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem w Piekarach Śląskich. Sąd SOW we Wrocławiu Postanowieniem z 18 VIII 1983 w oparciu o Uchwałę RP z 12 IV 1983 (Nr PU-1111-39-83) i na mocy amnestii z 21 VII 1983 złagodził karę więzienia o połowę tj. do 1 roku i 9 miesięcy z wyznaczeniem okresu próby do 31 XII 1985.

Od 29 XII 1983 z rodziną na emigracji w Niemczech. III–XI 1984 nauka języka, do II 1985 na zasiłku dla bezrobotnych. Od 1 III 1985 zatrudniony w Kellogg’s GmbH w Bremen.

Halina Żwirska

Piekary Śląskie, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry