Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15178,Blaszczyk-Hubert-Andrzej.html
2023-09-30, 14:52

Błaszczyk Hubert Andrzej

Hubert Andrzej Błaszczyk, ur. 10 XII 1952 w Golczewie k. Kamienia Pomorskiego. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji (1975).

1971-1972 w ZSP, 1980-1981 w PZPR. 1975-1977 aplikant w Sądzie Wojewódzkim w Zielonej Górze, 1977-1979 asesor sądowy Sądu Rejonowego w Świebodzinie, 1979-1982 sędzia, przewodniczący Wydz. Cywilnego, wiceprezes Sądu Rejonowego tamże.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ przy Sądzie Wojewódzkim w Zielonej Górze, w 1981 doradca prawny MKK „S” w Świebodzinie.

Po 13 XII 1981 odmówił wystąpienia z „S”; I-III 1982 członek Sztabu organizacji Podziemie „S” Ziemi Świebodzińskiej (we współpracy z ukrywającym się Czesławem Stasiakiem); 29 IV 1982 aresztowany, od V 1982 przetrzymywany w AŚ w Zielonej Górze, 17 VI 1982 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu w procesie 16 członków organizacji na 4 lata więzienia, od VII 1982 osadzony w ZK we Wrocławiu, nast. od III 1983 w Strzelinie, odmówił podpisania wniosku o ułaskawienie, 2 IX 1983 zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z pracy; 1983-1984 bez zatrudnienia, 1984-1987 referent ds. prawnych i socjalnych w Spółdzielni Pracy Usługowo-Wytwórczej w Świebodzinie. Do 1987 w kontakcie z działaczami „S” w kilku regionach kraju.

Od XI 1987 na emigracji w Australii. 1988-1992 robotnik budowlany w firmie Aaron Excavation; 1992-1996 operator maszyny w firmie Exicom; 1996-2004 kierownik magazynów w COM 10 Communication, od 2004 kierownik magazynu w Uniplas Moulding. Od I 2010 przewodniczący działającego w Australii Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Do 11 IX 1985 rozpracowywany w ramach KE krypt. Ślad; 18 X 1985 – 2 III 1987 w ramach SOS krypt. Feniks.

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Świebodzin

Opcje strony