Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Borkowski Krzysztof

Krzysztof Borkowski, ur. 22 VII 1944 w Ogrodzieńcu, zm. 14 II 2019 w Opolu. Ukończył Technikum Hutnicze im. Stanisława Staszica w Zawierciu (1963), absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, kierunek matematyka (1969), studiów podyplomowych organizacji i zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1981).

1963–1969 w ZMS, kolejno wiceprzew. zarządu szkolnego, przew. koła na roku studiów, wiceprzew. Zarządu Uczelnianego oraz przew. Zarządu Uczelnianego ZMS; w ZSP wiceprzew. Rady Uczelnianej; 1964–1968 członek Komitetu Uczelnianego PZPR jako reprezentant ZU ZMS i RU ZSP. Od 1971 członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych. Kolejno wiceprzew. koła zakładowego przy IPWMB w Opolu, wiceprezes Zarządu Oddziału i sekretarz Zarządu Oddziału SIiTPM w Opolu. 1978–1989 ponownie w PZPR.

1963–1968 redaktor nacz. miesięcznika studentów Opola „Fama”. III 1968 uczestnik akcji protestacyjnej na WSP w Opolu, w zw. z tym na rok zawieszony w prawach studenta (w przeddzień obrony pracy dyplomowej), wydalony z PZPR. Objęty nieformalnym zakazem pracy w szkolnictwie i środkach masowego przekazu. 1968–1974 zatrudniony kolejno w Wojewódzkim Zarządzie Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Opolu, Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym tamże, Instytucie Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych tamże, 1974–1993 pracownik Zakładów Cementowo-Wapienniczych Górażdże w Choruli.

Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ przy ZC–W Górażdże, członek prezydium Punktu Koordynacyjnego „S” w Krapkowicach. 1980–1981 przew. prezydium Sekcji Ogólnopolskiej Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego „S”, utworzonej na spotkaniu wszystkich organizacji związkowych branży na spotkaniu w Sitkówce k. Kielc (sekcja powstała po ostrym starciu Borkowskiego z Albinem Siwakiem, wiceprzew. branżowego Zw. Zaw. Budowlanych, Przemysłu Budowlanego i Spółdzielczości Mieszkaniowej i późniejszym członkiem BP KC PZPR; do sekcji przeszła większość zw. zaw. branży). Przedstawiciel „S” w negocjacjach z Ministerstwem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Sygnatariusz wieńczącego te negocjacje porozumienia z 12 XII 1980. XI 1980 – II 1981 redaktor nacz. pierwszych sześciu nr. „Solidarności Opolszczyzny” (drukowanych w ZC–W Górażdże). VII 1981 kandydował na przew. ZR Śląska Opolskiego, zgłoszony przez KZ przy ZC–W Górażdże.

Po 13 XII 1981 publicznie zdystansował się od inicjatyw podziemnych. W jego pokoju służbowym była w tym czasie bezpiecznie przechowywana cała dokumentacja KZ przy ZCW Górażdże (w tym ok. 7 tys. sztuk papieru firmowego KZ), 1989 przekazana reaktywowanej organizacji zakładowej „S”. 1982 autor listów protestacyjnych do premiera Wojciecha Jaruzelskiego i wicepremiera Mieczysława F. Rakowskiego, krytykujących odchodzenie od zapoczątkowanej przed stanem wojennym reformy gospodarczej. 1982–1989 działacz PRON, 1983–1989 członek prezydium Rady Wojewódzkiej PRON w Opolu i jej rzecznik prasowy.

1993–2008 działalność gospodarcza w różnych spółkach prawa handlowego. Od 2008 na emeryturze. Działacz Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego im. Tadeusza Igera (2010–2019 prezes zarządu oddziału w Opolu).

Od 10 I 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Opolu; 3 V 1983 – 14 XII 1989 zarejestrowany przez Wydz. V KW MO/Wydz. V/WOG WUSW w Opolu jako TW ps. 44. W tym czasie ukrywał przed SB całą dokumentację zakładowej organizacji SB. 1989 przekazał ją odrodzonej „S”.

Zbigniew Bereszyński

Chorula, Gorażdże, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry