Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Borkowski Ryszard Jan

Ryszard Jan Borkowski, ur. 6 I 1946 w Mieszkowicach (obecnie woj. zachodniopomorskie). Ukończył Zasadniczą Szkołę Samochodową w Policach (1963).

Od 1963 ślusarz w Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia. 18-22 XII 1970 i 22-25 I 1971 uczestnik strajków okupacyjnych w Gryfii. Od 1976 w kontakcie z KOR, następnie KSS KOR, uczestnik spotkań (m.in. z Jackiem Kuroniem), kolporter wydawnictw KOR, KSS KOR.

20-30 VIII 1980 organizator strajku w Gryfii, członek KS i MKS z siedzibą w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, członek Prezydium KZ; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie.

13-17 XII 1981 uczestnik strajku, członek KS odpowiedzialny za aprowizację; 18 XII 1981 zwolniony z pracy. 17-23 XII 1981 w ukryciu, 23-24 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie, od 15 I 1982 w Wierzchowie, 13 II 1982 pobity przez Służbę Więzienną, 4 VII 1982 zwolniony. X 1982 – 1987 ślusarz w Szczecińskiej Stoczni Remontowej Parnica; członek grupy działaczy opozycji skupionych wokół Stanisława Wądołowskiego i Stanisława Kocjana: 1982-1986 współorganizator akcji dostarczania paczek żywnościowych dla represjonowanych i ich rodzin, organizator spotkań samokształceniowych (tematyka związkowa); do 1985 wielokrotnie zatrzymywany na 48 i 24 godz. przed świętami narodowymi i rocznicami oraz w 1982 po odmowie współpracy; wielokrotnie poddawany rewizjom; do 1989 współorganizator akcji ulotkowych i plakatowych, demonstracji, kolporter podziemnych wydawnictw, głównie gazetek i ulotek („Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „CDN”, „Jedność w podziemiu”, „Obraz”, „Grot”) w środowisku stoczniowców, kolejarzy, robotników Unikonu, w mieście, 1983-1984 organizator transportu podziemnego pisma „Żeglarz”. W 1988 ślusarz w Fabryce Kontenerów Unikon, 1989-1996 mistrz ślusarski w Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia.

Od 1989 w Solidarności ’80, przewodniczący KZ i wiceprzewodniczący ZR Pomorze Zachodnie. Działacz społeczny opiekujący się Domami Dziecka (np. w Mostach). Od 1996 przewodniczący KZ Solidarności ’80 w Gryfii.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

1980-1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Szczecinie w ramach SOS krypt. Bryza; 1982-1984 przez Wydz. V KW MO/WUSW Szczecinie.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry