Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15294,Bronikowska-Izabella.html
2023-05-30, 00:53

Bronikowska Izabella

Izabella Bronikowska, ur. 1 IX 1939 w kolonii Łukówku k. Kowla na Wołyniu. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek filologia polska (1965).

1965-1974 nauczycielka w Zespole Szkół Chemicznych w Puławach, 1974-1985 w I LO im. ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). A.J. Czartoryskiego tamże; 1986-1989 na rencie; 1987-1988 zatrudniona w Towarzystwie Przyjaciół Puław, 1988-1989 nauczycielka w Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Puławach. 1978-1980 uczestniczka spotkań i wykładów TKN w Puławach, kolporterka wydawnictw niezależnych.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ Pracowników Oświaty i Wychowania Rejonu Puławskiego. 2 XII 1981 organizatorka strajku czynnego nauczycieli w swojej szkole.

21 II 1982 uczestniczka marszu protestacyjnego w ramach akcji spacerowej w Puławach przeciwko propagandzie w programach tv, zatrzymana, przetrzymywana w areszcie KM MO w Puławach i Lublinie, 24 II 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, zwolniona 25 III 1982. 1982-1989 kolporterka podziemnych wydawnictw w środowisku nauczycieli puławskiej „S”; do 1985 kilkakrotnie rewizje w domu i pracowni szkolnej. 27 VI 1985 zwolniona z pracy, pozbawiona możliwości wykonywania zawodu (m.in. za przygotowanie gazetki ściennej o tematyce robotniczej zawierającej symbol krzyża), IX-XII 1985 na zasiłku z tytułu czasowego pozostawania bez pracy. XI 1985 – XI 1988 organizatorka Duszpasterskich Spotkań Literackich Młodzieży Szkół Średnich przy parafii Wniebowzięcia NMP w Puławach. XII 1988 – VI 1989 współorganizatorka działalności samokształceniowej i kulturalnej Koła Terenowego Towarzystwa Przyjaciół „Powściągliwości i Pracy”.

W 1989 członek KO w Puławach, uczestniczka kampanii wyborczej, współorganizatorka spotkań wyborczych kandydatów KO. IX 1989 – 1991 przywrócona do pracy w I LO w Puławach. 1989-2004 członek KZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Powiatu Puławskiego. 1990-1994 radna Miasta Puławy z listy KO, przewodnicząca Komisji Edukacji. W 1990 współorganizatorka I Społecznego LO w Puławach, 1991-2000 nauczycielka tamże, przejściowo dyr. szkoły i prezes prowadzącego szkołę Towarzystwa Szkolnego Nauka i Praca. 1998-2002 radna Powiatu Puławskiego z listy AWS, od 2006 z listy KWW Wspólnota Samorządowa, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji. Od 2000 na emeryturze.

Autorka wspomnień ''W Czartorychu i gdzie indziej'' (Puławy 1997). Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2000), Złotą Odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania „S” (2002), uhonorowana pamiątkową statuetką redakcji pisma „Powściągliwość i Praca” (1987).

10 IX 1982 – 21 VIII 1989 rozpracowywana przez p. III RUSW w Puławach w ramach SOS krypt. Polonistka.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Puławy

Opcje strony