Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Brzezińska Bożena

 

Bożena Brzezińska (z d. Smuszkiewicz), ur. 21 X 1943 w Zagórowie, k. Słupcy. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Nauk Społecznych, studium pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (1978).

1968–1973 pracownik administracyjny Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Spożywczego w Gnieźnie, 1973–1976 pracownik Żłobka Dzielnicowego nr 1 tamże, 1976–1980 kierownik biblioteki w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Koninie.

Od X 1980 w „S”; 10 X 1980 współzałożycielka MKZ w Koninie, 10 X – XII 1980 doradca MKZ, od 28 X 1980 członek prezydium MKZ; uczestniczka tworzenia komitetów założycielskich „S” w wielu zakładach pracy woj. konińskiego. Kolporterka niezależnych pism, m.in. „Azyl”, „Placówka”, „Gospodarz”, „Zapis”, „Krytyka”.

Po 13 XII kolporterka podziemnych pism, m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarni Konin”, „Nasza Solidarność”. 1982–2003 dyr. Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej przy parafii św. Maksymiliana Kolbego. 1982–1990 współorganizatorka (z ks. Antonim Łassą) Duszpasterstwa Pracowniczego, Duszpasterstwa Rolników oraz Bractwa Trzeźwości. Organizatorka licznych spotkań kulturalnych m.in.: Misterium Pasyjnego wg Brandstaettera (21 III 1983), Wzlot (19 XI 1984) i Raportu z oblężonego miasta (9 VI 1985) w wykonaniu Teatru Ósmego Dnia z Poznania, spotkań z Markiem Nowakowskim, Jackiem Fedorowiczem, Stefanem Bratkowskim. 29 IV 1983 zatrzymana w areszcie KW MO w Koninie w zw. z podejrzeniem o kolportaż podziemnych pism, 1 V 1983 zwolniona. 16 VI – 19 VII 1984 przew. Społecznego Komitetu Budowy Pomnika o. Maksymiliana Terejwy (powstaniec styczniowy) w 120. rocznicę śmierci. We IX 1986 przesłuchiwana.

Od XII 1988 członek KO przy Przew. „S” L. Wałęsie, od 16 IV 1989 członek KO w Koninie, w końcu IV 1989 przekształconego w Wojewódzki KO w Koninie przy parafii św. Maksymiliana Kolbego; łączniczka z warszawskim KO. IX 1989 organizatorka szkoleń radnych po kierunkiem prof. Jerzego Regulskiego w Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej przy parafii św. Maksymiliana Kolbego. 1989–1992 dyr. Biura Poselsko-Senatorskiego w Koninie, 1992–2003 własna działalność gospodarcza, od 2003 na emeryturze. W 1998 społeczny pełnomocnik zarządu Fundacji Pomocy Bliźnim św. Maksymiliana w Koninie.

Autorka książki Od zakrystii (2004).

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2014).

7 XI 1980 – 22 II 1983 rozpracowywana przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Koninie w ramach SOR krypt. Związek; 29 VII 1982 – 19 V 1983 przez Wydz. V KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. Biuletyn; 22 XII 1982 – 15 XII 1983 w ramach SOR krypt. Pedagog; 22 III 1984 – 4 VIII 1989 przez Wydz. V WUSW w ramach SOR krypt. Układ-2; 5 IX 1989 – 22 II 1990 przez Wydz. V/WOG w ramach SOR krypt. Związkowcy.

15 XII 1983 – 8 X 1984 zarejestrowana jako KO Bebet Na podstawie stanowiska prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Poznaniu w sprawie zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Bożenę Brzezińską dnia 12 V 2010 Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał orzeczenie w przedmiocie stwierdzenia zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego Bożeny Brzezińskiej.

 

 

 

Elżbieta Wojcieszyk

Konin, Region Konin

Opcje strony

do góry