Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bubnicki Rafał

Rafał Bubnicki, ur. 19 XI 1956 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Filologiczny, filologia polska (1980 – absolutorium, 1982 – dyplom).

1977-1980 współpracownik SKS we Wrocławiu, kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. „Zapisu”, „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR.

XII 1980 – VI 1981 nauczyciel w IX LO we Wrocławiu; od VIII 1981 dziennikarz (etatowy pracownik ZR „S” Dolny Śląsk), sekretarz redakcji niezależnej „Solidarności Dolnośląskiej”; od IX 1981 w „S”.

13 XII 1981 kolporter apelu do żołnierzy i nr. 1 „Komunikatu” Regionalnego Komitetu Strajkowego „S” Dolny Śląsk w zajezdniach MPK przy ul. Grabiszyńskiej, Powstańców Śl., Wróblewskiego i w Akademii Rolniczej. 14-15 XII 1981 uczestnik strajków okupacyjnych w Państwowej Fabryce Wagonów Pafawag i Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych Dolmel, wówczas redaktor (z Tadeuszem Drozdem, Lotharem Herbstem, Tadeuszem Kurandą i Agnieszką Sidorską) „Komunikatu” nr. 2-6. Od 30 XII 1981 (po uniknięciu zatrzymania i internowania) w ukryciu we Wrocławiu, I – 2 IV w Sokołowsku k. Wałbrzycha (z dr. Adolfem Juzwenką), następnie wrócił do Wrocławia. IV-X 1982 współpracownik RKS (m.in. z A. Juzwenką, Rafałem Dutkiewiczem, Władysławem Frasyniukiem i Barbarą Labudą); V-X 1982 redaktor „Z Dnia na Dzień” (z Krzysztofem Turkowskim, Henrykiem Zielińskim, w VIII 1982 z Krzysztofem Leskim). X 1982 – I 1990 pracownik techniczny w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich – Wydawnictwo we Wrocławiu (w dziale organizacji produkcji). 1984-1989 członek TKZ „S” w Ossolineum. 1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Obecność”, „Solidarność Walcząca”, „Arka”, „Solidarność Nauczycielska”. 1985-1989 członek Dolnośląskiej Rady Edukacji we Wrocławiu; 1985-1988 wykładowca (nt. emigracyjnej i drugoobiegowej literatury polskiej) w salach parafii m.in. we Wrocławiu (św. Klemensa Dworzaka), w Sobótce (św. Anny Samotrzeciej) i Jeleniej Górze (Podwyższenia Krzyża Św.) i na zajęciach ze studentami w prywatnych mieszkaniach. 1985-1991 współpracownik Niezależnej Agencji Fotograficznej Dementi we Wrocławiu; 1986-1989 sekretarz prof. Stanisława Hartmana, przedstawiciela Fundacji Polcul na Dolnym Śląsku. 1986-1988 autor (ps. Marek Zaborowski, M.Z., Fryderyk Ferdydurke), 1988 redaktor (nr. 23-24) podziemnego kwartalnika „Obecność”; 1987-1989 współpracownik Inicjatywy Wydawniczej Aspekt we Wrocławiu. 1986-1987 i 1989 podczas pobytów we Francji pośrednik w załatwianiu spraw między opozycją wrocławską a Jerzym Giedroyciem i emigracją w Paryżu (m.in. z Sewerynem Blumsztajnem, Mirosławem Chojeckim). 6/7 V 1988 uczestnik strajku studenckiego zorganizowanego przez NZS UWr. w Instytucie Filologii Polskiej.

1989 – VI 1993 w „S”; w II 1990 delegat na II WZD Województwa Wrocławskiego oraz 1990-1991 na II i III KZD. 18 XII 1989 – VII 1990 członek Wrocławskiego KO „S”, od II 1990 rzecznik. IV-VI 1989 redaktor „Gazety Wyborczej” (wydawanej przez KO „S” we Wrocławiu), następnie II-VI 1990 redaktor „Gazety Obywatelskiej” (wydawanej przez Wrocławski KO „S”). II 1990 – I 1991 pracownik Biura Parlamentarnego OKP we Wrocławiu; VIII 1990 – 2007 korespondent dziennika „Rzeczpospolita” na Dolnym Śląsku oraz I 1991 – 1995 RWE we Wrocławiu. 1993-1995 w Radzie ds. Mediów i Informacji przy Prezydencie RP, 1993-1998 przewodniczący Rady Programowej Polskiego Radia Wrocław oraz w Radzie Nadzorczej Wrocławskiego Centrum Prasowego. I-VII 2007 dyr. Wydz. Kultury Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, następnie do V 2008 pełnomocnik marszałka województwa ds. restrukturyzacji instytucji kultury województwa dolnośląskiego; od VI 2008 z-ca dyr. ds. produkcji filmowej w Odra-Film Instytucji Kultury we Wrocławiu. 1997-1999 i 2001-2008 wykładowca dziennikarstwa na UWr, Uniwersytecie Opolskim oraz w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji we Wrocławiu. Od 1989 w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich: 1989-1993 członek Rady Głównej, 1990-1993 Zarządu Głównego, 1992-2004 prezes Oddz. Dolnośląskiego SDP, od 2004 w zarządzie oddz. 2008-2012 przewodniczący Rady Fundacji NAF Dementi we Wrocławiu.

Współautor kilkunastu książek i albumów m.in. ''Dziesięciolecie Polski Niepodległej'' (2001), ''Krzysztof Capała. Fotografie. Solidarność 1980-1981'' (2008), autor ''Z Wilna do Wrocławia. Rozmowy z kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem'' (2008, 2013), ''Nie tracić nadziei. Lothar Herbst. Z Breslau do Wrocławia'' (2012), redaktor (z Andrzejem Dębskim) ''Stanisław Lenartowicz. Twórca osobny'' (2011).

 

Marcin Lis, Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry