Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bucholc Janusz

Janusz Bucholc, ur. 19 IX 1942 w Ośnicy k. Płocka, zm. 21 IX 2005 w Grudziądzu. Ukończył wieczorowe LO w Toruniu (1978).

1964-1968 w PZPR. 1964-1978 pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej, 1978-1982 Pomorskich Zakładów Urządzeń Okrętowych Warma w Grudziądzu. W XII 1970 uczestnik strajku w GSR, członek KS.

W VIII 1980 współorganizator strajku w PZUO, od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Interwencji przy MKZ Grudziądz, członek Prezydium MKZ, następnie wiceprzewodniczący Zarządu Podregionu w Grudziądzu; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Toruńskiego, członek Prezydium ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach, zwolniony 10 III 1982; zwolniony z pracy; od 1982 na rencie. 1982-1989 przewodniczący Prezydium Tymczasowej Miejskiej Komisji Porozumiewawczej „S” w Grudziądzu; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. 1982-1986 współzałożyciel, redaktor, drukarz podziemnego pisma „Iskra”, kolporter pism podziemnych (m.in. „Toruński Informator Solidarności”, „Iskra”). 1986-1989 współpracownik Komisji Interwencji i Praworządności „S”. 1988-1989 w składzie RKK Regionu Toruńskiego jako przedstawiciel PZUO.

W 1989 przewodniczący MKZ „S” w Grudziądzu. 1991-1992 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi Torhozw, przewodniczący KZ. 1990-1994 radny Miasta Grudziądz; 1993-2005 archiwista w Urzędzie Miasta w Grudziądzu, 1997-1999 przewodniczący KZ „S” tamże.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (2005).

 

Krzysztof Biernacki

Grudziądz, Region Toruń

Opcje strony

do góry