Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Buczak Wojciech

Wojciech Buczak, ur. 6 II 1955 w Rzeszowie. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej (1980).

1980-1991 pracownik biura konstrukcyjnego WSK PZL-Rzeszów. Członek Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich (1975-1981).

Od 1980 w „S”.

13 XII 1981 – 1989 prowadził regularną konspiracyjną działalność związkową: pobierał składki od członków „S”, kolportował prasę i wydawnictwa podziemne, prowadził biblioteczkę wydawnictw podziemnych, organizował pomoc dla represjonowanych i ich rodzin, brał udział w strajkach.

W 1989 funkcyjny działacz struktur zakładowych „S” WSK PZL-Rzeszów. Od 1989 delegat na WZD Regionu Rzeszów, od IV 1991 członek Prezydium ZR, od II 1992 wiceprzewodniczący ZR, od IV 1998 przewodniczący ZR. Od 1989 delegat na walne zebrania Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego „S”. Od 1993 delegat na KZD, od 1994 wiceprzewodniczący Komisji Statutowej, od IV 1998 członek KK. Od III 1998 związany z RS AWS. 1998-2001 radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego z listy AWS.

10 X 1988 – 24 VII 1989 rozpracowywany przez WUSW w Rzeszowie w ramach SOS krypt. Powrót.

 

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry