Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bugryn Ryszard Władysław

Ryszard Władysław Bugryn, ur. 19 IX 1938 w Jarosławiu. Ukończył Technikum Budowlane tamże (1956).

1957–1958 zatrudniony w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Ożańsku k. Jarosławia, 1958–1959 w Rejonie Lasów Państwowych w Lubaczowie, 1959–1983 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego w PGKiM, następnie przew. KZ; od 20 IV 1981 wiceprzew. (do spraw Komisji Problemowych) Międzyzakładowej Komisji Związkowej w Jarosławiu, VII–VIII 1981 delegat na I WZD Regionów Południowo-Wschodniego i Rzeszowskiego.

Po 13 XII 1981 współpracownik podziemnych struktur „S” w Jarosławiu, 1982–1988 tamże uczestnik siatki kolportażowej; wielokrotnie przesłuchiwany, kilkakrotnie rewizje w domu. 1983–1984 dwukrotnie ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Rady Miasta w Jarosławiu, 1983–1987 kierownik w Przedsiębiorstwie Polonijnym Carpatia, 1987–2005 właściciel zakładu budowlanego. W XII 1987 współorganizator Tymczasowej Komisji Wykonawczej „S” Ziemi Jarosławskiej; 1988–1989 uczestnik reaktywowania struktur „S”.

1989–1990 członek KO Ziemi Jarosławskiej.

1990–1994 w PC w woj. przemyskim, 1990–1994 radny Rady Miasta Jarosław z listy KO „S”. Od 2005 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

25 VIII 1982–17 XII 1987 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Przemyślu/III RUSW w Jarosławiu ramach SOR krypt. Konspirator; 28 III 1988–12 IX 1989 Pion V RUSW w Jarosławiu w ramach KE krypt. Pajac.

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry