Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bujak Bogdan

Bogdan Bujak, ur. 18 V 1947 w Sarbicach k. Kielc. Ukończył Technikum Mechaniczne w Ursusie (1966). Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Mechaniczny (1980).

1966–1969 zasadnicza służba wojskowa. 1969–1972 konstruktor w Zakładach Mechanicznych Ursus, 1972–1973 konstruktor w Fabryce Urządzeń Odlewniczych w Skierniewicach, 1973–1984 specjalista w Ursusie.

VI 1976 uczestnik protestów robotniczych w Ursusie. 1976–1981 współpracownik KOR/KSS KOR, 1977–1980 ROPCiO; organizator spotkań, kolporter niezależnych pism m.in. „Robotnik” i książek NOW-ej.

VII i VIII 1980 uczestnik strajków w Ursusie. Od IX 1980 w „S”; członek KZ w Nowej Odlewni, członek Komisji Kultury przy Komisji Fabrycznej „S”, współzałożyciel Wszechnicy Robotniczej. II/III 1981 współzałożyciel KOWzP w Ursusie. II lub III 1981 ze Stanisławem Karpezo współzałożyciel i redaktor pisma „Komitet Obrony Przeciw Przemocy”, autor tekstów. XI – XII 1981 wydelegowany do uczestnictwa w strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie.

13 XII 1981 kolporter ulotek wzywających do strajku generalnego; 16 XII współorganizator akcji ulotkowej nawołującej do zapalenia w oknach świec w rocznicę Grudnia 1970. XII 1981–1985 współorganizator i przew. TKZ, współorganizator i koordynator podziemnych struktur, emisji podziemnego radia i tv, akcji ulotkowych, malowania haseł na murach, zbierania składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym; 31 VIII 1982 współorganizator strajku w Ursusie, 1982–1984 organizator pomocy finansowej i transportu sprzętu poligraficznego z Francji i Szwecji, współorganizator mszy za Ojczyznę w kościele św. Józefa w Ursusie. 1982–1985 współpracownik KPN, NZS i SW, kolporter podziemnych pism m.in. „Głos Wolnego Ursusa”, „Reduta Ordona”. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i poddawany rewizjom. 16 XII 1983 aresztowany, osadzony w areszcie SUSW, AŚ w Warszawie-Mokotowie, w III 1984 skazany przez Sąd Rejonowy w Warszawie na 2 lata pozbawienia wolności, 17 VII 1984 wyrok zmniejszono do 1,5 roku, 25 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii, zwolniony z pracy. 1984 specjalista w lakierni Budostalu w Dąbrowie Górniczej, 1985–1989 konserwator w Zakładzie Techniki Medycznej w Warszawie. 1 III 1985 aresztowany, osadzony w AŚ Warszawie-Mokotowie, 29 X 1985 skazany przez Sąd Rejonowy w Warszawie na 1,5 roku pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Warszawie-Białołęce, 25 VII 1986 zwolniony na mocy amnestii. 1986 współorganizator podziemnej „S” w ZTM. 1987–1988 na zaproszenie Andrzeja Czumy w USA, gdzie odbył szereg spotkań z Polonią.

1989 przew. KO w Ursusie. 1990–1993 współwłaściciel BOMET Sp. z o.o.; 1994–2007 kierownik produkcji w Zawmet, s.c. 2007–2011 na świadczeniu przedemerytalnym, od 2011 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

18 I 1984 – 15 XI 1985 rozpracowywany przez Wydz. V SUSW w ramach SOS krypt. Wulkan, nast. KE krypt. Błędnik; 2 VII 1986 – 9 I 1989 przez p. III-2 DUSW Warszawa-Ochota w ramach KE krypt. Braciszek.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry