Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bujak Franciszek

Franciszek Bujak, ur. 16 XI 1946 w Pleśnej k. Tarnowa, zm. 28 I 2018 w Lublinie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek psychologia (1970), w 1974 doktorat.

1970-1975 pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, 1973-1977 psycholog w Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Lubartowie, od 1977 adiunkt w Instytucie Medycyny Pracy i Higieny Wsi (od 1984 Instytut Medycyny Wsi) w Lublinie. 11 III 1968 uczestnik manifestacji studenckiej w Lublinie, zatrzymany, 12 III 1968 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 3 mies. aresztu z zamianą na grzywnę, zwolniony po kilkunastu dniach.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w IMPiHW.

1983-1985 hurtowy kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Informator «Solidarność». Region Środkowo-Wschodni ”, „Solidarność Nauczycielska”, „Tygodnik Mazowsze”, oraz książek). 10 VII 1985 aresztowany (z Wacławem Wasilewskim), przetrzymywany w AŚ Lublin; 27 XII 1985 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublinie na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata.

1989-1993 przewodniczący KZ „S” w IMW w Lublinie, 1993-1997 wiceprzewodniczący; 2002-2010 delegat na kolejne WZD Regionu Środkowo-Wschodniego.

Autor ok. 100 artykułów w pismach naukowych i pracach zbiorowych z zakresu ergonomii, psychologii pracy i psychologii społecznej.

Wyróżniony m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

1985-1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Listonosz.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry