Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15354,Bury-Stanislaw.html
2023-09-25, 18:07

Bury Stanisław

Stanisław Bury, ur. 26 VIII 1938 w Jaworniku Przedmieściu k. Rzeszowa, zm. 19 I 2002 w Pszczółkach k. Gdańska. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowy Okrętów w Gdańsku (1954).

1952-1954 jako uczeń ZSBO zatrudniony w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 1954-1955 w Kombinacie Budowlanym w Gdyni, 1956-1958 w Gdyńskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego; 1958-1960 zasadnicza służba wojskowa na ORP Błyskawica w Gdyni; 1960-1994 ponownie pracownik SG. W XII 1970 uczestnik strajku okupacyjnego w SG.

W VIII 1980 uczestnik strajku w SG; od IX 1980 w „S”; członek Prezydium KZ (od II 1981 na etacie), w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańsk, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD. We IX 1981 na czele kilkudziesięcioosobowej grupy stoczniowców, która przerwała strajk drukarzy w ZR Gdańsk.

13 XII 1981 współorganizator strajku w SG. 29 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku k. Wejherowa, 9 XII 1982 zwolniony. 2-10 V i 22 VIII – 1 IX 1988 uczestnik strajków w SG.

Od 1994 na emeryturze.

25 VIII 1982 – 21 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Kundel/Kompania.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony