Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chojnowski Andrzej

Andrzej Chojnowski, ur. 2 X 1945 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Historycznego (1969), doktorat (1976), habilitacja (1985), profesura (2003).

1963–1969 w ZSP, 1971–1980 w PZPR.

1969–2016 pracownik naukowy Instytutu Historycznego UW. 1980 stypendysta Instytutu im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.

Od IX 1980 w „S” IH UW.

Od 1981 współpracownik, II 1982–VI 1985 nieformalny szef podziemnego wydawnictwa Krąg (koordynacja prac redakcyjnych, druku i kolportażu), we współpracy z Andrzejem Paczkowskim kierowanie redakcją historyczną Kręgu. Od 1986 w Radzie Naukowej rocznika „Polin. A Journal of Polish-Jewish Studies”. 1987 stypendysta Instytutu Studiów Polsko-Żydowskich Uniwersytetu w Oksfordzie. 1987–2006 w zespole redakcyjnym „Res Publiki/Res Publiki Nowej”.

1988–1993 kierownik Studium Zaocznego Historii UW, 1991–1997 przew. Rady Naukowej Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. UW, 1999–2002 przew. Rady Naukowej IH UW, 2003–2015 kierownik Zakładu Historii XX w. IH UW. Od 2005 w Radzie Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego, 2006–2011 Radzie Muzeum Historii Polski, 2007–2016 w Kolegium/Radzie IPN. Od 2015 w Radzie Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa (2004).

Autor licznych publikacji z historii najnowszej, m.in. Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939 (1979), Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (1986) oraz historii Izraela i Ukrainy.

7 XII 1983–6 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w Warszawie w ramach SOS/SOR/KE krypt. Chojak.

Grzegorz Wolk

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry