Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chojnowski Marian

Marian Chojnowski, ur. 25 VIII 1942 w Chojnach Starych k. Łomży. Ukończył ZSZ przy Stoczni Gdańskiej im. Lenina (1961).

1960-1961 pracownik SG, 1961-1962 Spółdzielni Pracy Mazovia w Warszawie, 1962-1964 zasadnicza służba wojskowa, 1964-1967 Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywcze go w Łomży, 1967-1972 PPS Browar tamże, 1972-1973 Łomżyńskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego Narew, 1973-1980 właściciel Usługowego Zakładu Ślusarskiego w Taraskowie, 1980-1983 ślusarz w WSS Społem Oddział Łomża.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator „S” i przewodniczący Komitetu Założycielskiego w WSS Społem Oddział Łomża (przywoził z Gdańska ulotki i in. materiały), w X 1980 wiceprzewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w Łomży, współorganizator struktur „S” w mieście i okolicy; w VI i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Mazowsze, od VI 1981 przewodniczący ZR Mazowsze Oddział w Łomży; 23 X 1981 sygnatariusz porozumienia z wojewodą łomżyńskim ws. zaopatrzenia rynku. VIII-XII 1981 KW MO na polecenie Prokuratury Rejonowej prowadziła przeciw niemu postępowanie ws. rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących szkodzić PRL (w związku z kolportażem plakatów komentujących IX Zjazd PZPR), śledztwo umorzono.

13-15 XII 1981 w ukryciu, 15 XII 1981 ujawnił się w KW MO w Łomży; inwigilowany, przywożony przez SB do KW MO w celu wywołania pogłosek o jego współpracy z SB; autor listu do pełnomocnika Komitetu Obrony Kraju w Łomży ws. internowanych. 1982-1985 działacz podziemia: organizator grupy zajmującej się kolportażem (z Warszawy i Ostrołęki) pism podziemnych, ulotek, zbieraniem funduszy na działalność wydawniczą, druk; organizator, redaktor, drukarz, kolporter „Sensu” i łomżyńskiego „KOS-a”. 1983-1990 na rencie, prace dorywcze m.in. w PSS Społem w Łomży.

W II 1989 członek Prezydium MKO „S” w Łomży; w IV 1989 przewodniczący TKW „S” Oddział w Łomży; wycofał się z działalności z powodu powtarzających się oskarżeń o współpracę z SB. Po 1990 pracownik drukarni JDA w Łomży. Od 2007 na emeryturze.

1981-1989 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO/Wydz. V WUSW w Łomży w ramach SOR krypt. Lider/KE krypt. Pretor/SOR krypt. Zarzewie.

 

Marcin Zwolski

Łomża, Region Mazowsze

Opcje strony

do góry