Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chudzik Zbigniew

Zbigniew Chudzik, ur. 11 II 1958 w Kraśniku. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących tamże (1981).

1978–1991 tokarz w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku.

Od IX 1980 w „S”.

14–16 XII 1981 uczestnik strajku w zakładzie. Od wiosny 1982 (w kontakcie z ukrywającym się Wiesławem Pastuszką) organizator sieci kolportażu w Kraśniku (gł. FŁT) nakł. podziemnego pisma „Wola Narodu” (redagowanego i drukowanego w Warszawie przez W. Pastuszkę) i podziemnych pism wydawanych w Warszawie. XII 1982 – III 1983 organizator siatki lokali ukrywania się W. Pastuszki w okolicach Kraśnika oraz siatki punktów druku. Do 1984 drukarz, redaktor pisma „Wola Narodu. Biuletyn Solidarności Walczącej”. 3 XI 1983 zatrzymany, objęty śledztwem, 31 I 1984 Sąd Wojewódzki w Lublinie umorzył postępowanie.

W 1988 współinicjator reaktywowania „S” w zakładzie, 15 I 1989 ujawniono KZ. 1989–1991 członek KZ; 1989–1990 delegat na II WZD Regionu Środkowo-Wschodniego. 1991–2001 komendant Obrony Cywilnej FŁT. 2001–2012 dowódca zmiany w wewnętrznej służbie ochrony tamże. Od 2012 monter aparatów i układów hydraulicznych tamże.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013), Złotym Krzyżem Zasługi (2010).

5 VI 1982 – 12 XII 1987 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Lublinie/p. V RUSW w Kraśniku w ramach SOR krypt. Motyl.

Marcin Dąbrowski

Kraśnik, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry