Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Churski Andrzej

Andrzej Churski, ur. 13 VIII 1953 w Toruniu. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek filologia polska (1977).

1966-1968 w ZHP, 1968-1970 w ZMS, 1972-1973 w ZSP. 1977-1978 pracownik Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu, 1978-1983 Toruńskiej Przędzalni Czesankowej Merinotex: 1978-1981 redaktor pisma zakładowego „Czesanka”, 1981-1983 pracownik działu socjalnego.

Od X 1980 w „S”; członek KZ w Merinoteksie.

Po 13 XII 1981 w TKZ; 1982-1985 redaktor, publicysta w podziemnym piśmie „Pogłos”; 12 V 1982 zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, 23 VII 1982 zwolniony; w XI 1982 powołany na 3 mies. do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze. 1983-1990 redaktor, kierownik zakładu małej poligrafii w Toruńskim Towarzystwie Naukowym. W 1984 autor tekstów, nagrań toruńskiego Radia „S” (prowadzonym przez Stanisława Śmigla). 1984-1989 autor, redaktor, organizator pracy wydawniczej w podziemnym wydawnictwie Kwadrat; redaktor (wraz z Robertem Ziemkiewiczem) ''Kalendarzy Współczesnych Solidarności'' (1986, 1987), kolporter prasy i wydawnictw podziemnych. 1987-1989 redaktor i autor w podziemnym piśmie „Inicjatywy”, od nr. 12 „Przegląd Pomorski”. 1989-1990 sekretarz redakcji w „Wolnym Słowie”.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej: autor, realizator audycji radiowych, telewizyjnych, ulotek, materiałów wyborczych. 1990-2006 kolejno: kierownik działu, sekretarz redakcji, komentator w toruńskich „Nowościach”. Od 1993 członek toruńskiej Konfraterni Artystycznej. 1995-1998 prezes Zarządu Spółdzielni Dziennikarsko-Wydawniczej Oficyna Oficyna Oficyna, wydawnictwo podziemne działające 1983-1988 w Szczecinie, założone z inicjatywy Sławomira Lenera. Oficynę utworzył zespół wydający pismo „Obraz” (zmiana nazwy wynikała z rozszerzenia zakresu działania grupy oraz dążenia do zdezorientowania SB). W skład redakcji wchodzili: S. Lener (odpowiadający za stronę graficzną), Edward Wiśniewski oraz Piotr Mync. Toruńska. Od 1998 członek Zarządu Stowarzyszenia Widok, od 2002 członek kapituły toruńskiej Nagrody Artystycznej im. Grzegorza Ciechowskiego. 2006-2007 redaktor naczelny pisma „Teraz Toruń”, od 2007 z-ca dyr. Teatru im. Wilama Horzycy, recenzent teatralny w prasie lokalnej.

Oznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Do 30 VII 1985 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Toruniu w ramach KE krypt. Andrzej; 18 IX 1987 – 12 IV 1988 przez Wydz. V WUSW w Toruniu w ramach SOR krypt. Delta.

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry