Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cybula-Borowińska Alina

Alina Cybula-Borowińska, ur. 2 II 1949 w Nowodworze k. Lubartowa. Ukończyła Liceum Ekonomiczne w Warszawie (1978).

1969-1970 zatrudniona w sklepie Samopomocy Chłopskiej w Nowodworze, 1971 – VII 1976 w Fabryce Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. K. Świerczewskiego w Warszawie, zwolniona za udział w strajku (VI 1976), 1976-1984 pracowniczka Zakładów Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych tamże, zwolniona za działalność związkową.

Od IX 1980 w „S”, przewodnicząca Komisji Wydziałowej, w 1981 wiceprzewodnicząca KZ; XI-XII 1981 organizatorka dostaw żywności dla uczestników strajków solidarnościowych ze studentami radomskiej WSI. W 1980 współpracowniczka Komitetu Katyńskiego, 1980-1981 w KPN, uczestniczka zebrań, manifestacji, obserwatorka procesów politycznych; w 1981 członek KOWzP, skarbnik Zarządu Krajowego.

14-15 XII 1981 współorganizatorka strajku w ZWUT, członek KS; 15 XII 1981 – II 1982 współpracowniczka TKZ, odpowiedzialna za organizowanie kontaktów poza zakładem; I/II 1982 – 1984 członek grupy inicjatywnej „S”, odpowiedzialna za kontakty poza zakładem. 8 V – 13 VI 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Olszynce Grochowskiej i Gołdapi, 22 X – 13 XI 1982 ponownie internowana. I 1985 – 1992 członek Polskiej Partii Niepodległościowej, organizatorka mieszkań, łączności, odpowiedzialna za wykonywanie makiet, kolportaż „Sprawy”, w 1990 współorganizatorka ujawnienia PPN. 1985-1991 pracowniczka sekretariatu Wydz. Architektury Politechniki Warszawskiej. W 1989 uczestniczka demonstracji przeciw Okrągłemu Stołowi i wyborom 4 VI 1989.

W 1992 członek założyciel Ruchu Trzeciej Rzeczpospolitej, 1993-1997 w Ruchu dla Rzeczpospolitej. W 1992 zatrudniona w Departamencie Wychowania MON, 1999-2000 w firmie Usługi Doradztwa w Zakresie Zarządzania Biuro Doradztwa Podatkowego, 1999-2000 przedstawiciel handlowy PKO/Handlowy PTE SA, 2003-2004 zatrudniona w firmie Ekspres Sp. z o.o. w Gdyni, od 2009 na emeryturze.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry