Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czekalski Jerzy

Jerzy Zygmunt Czekalski, ur. 21 X 1950 w Lubaczowie. Ukończył Technikum Górnictwa Naftowego w Krośnie (1969). Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Wydz. Historyczno-Socjologiczny (1997).

1969–1990 asystent-kierownik zmiany w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu – Kopalnia Gazu Ziemnego w Lubaczowie, zatwierdzony do wykonywania czynności w dozorze wyższym przez Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie.

Od IX 1980 w „S”’ przew. Komitetu Założycielskiego w KGZ w Lubaczowie, nast. KZ w Sanoku, w XI współorganizator i wiceprzew. Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Lubaczowie, nast. wiceprzew. MKK tamże, w VII – XII 1981 delegat na I WZD Regionu Południowo-Wschodniego, od 31 VII 1981 członek ZR; IX/X delegat na I KZD – przew. delegacji regionu.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach (uczestnik głodówki) i Nowym Łupkowie, 24 VII 1982 zwolniony. 1982–1989 działacz podziemia w Lubaczowie, współpracował z parafią św. Stanisława Biskupa i Męczennika tamże; współorganizator mszy za Ojczyznę, uroczystości rocznicowych, wmurowania tablicy w rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, okolicznościowych wystaw. W 1987 założyciel, nast. sekretarz KIK tamże (od 1997 prezes).

Od 1989 wiceprzew. KZ i Rady Pracowniczej w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku, w 1989 współorganizator KO w Lubaczowie, 1989–1990 członek RKW, 1990 delegat na II WZD Regionu Ziemia Przemyska, przew. obrad. 1990–1994 z-ca kierownika Urzędu Rejonowego w Lubaczowie, 1994–1997 kierownik biura w Zakładach Wyrobów Galanteryjnych, od 1997 w Przedsiębiorstwie Prefabrykatów Elektroenergetycznych Elbud w Przemyślu; po przekształceniu od 1999 przew. rady nadzorczej spółki. Od 2005 przew. rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. tamże. Od 1997 wiceprzew., od 2014 prezes Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Jarosławiu. Od 2010 z-ca członka, 2014–2017 członek Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, przy Marszałku Województwa Podkarpackiego. W 2011–2014 wiceprzew. zarządu Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Od 2017 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2011).

27 I 1981 – 28 VIII 1986 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Roztocze; 30 VII 1982 – 10 IV 1985 przez Wydz. V KW MO/WUSW w ramach KE krypt. Klon; 2 IV 1987 – 25 VIII 1989 przez p. V RUSW w Lubaczowie w ramach KE krypt. Brodaty.

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Region Południowo-Wschodni, Lubaczów

Opcje strony

do góry