Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15590,Dekowski-Krzysztof.html
2023-03-29, 13:06

Dekowski Krzysztof

Krzysztof Dekowski, ur. 6 IV 1946 w Toruniu. Absolwent Policealnych Studiów Ekonomicznych w Poznaniu i Toruniu (1975 i 1978).

1964-1983 robotnik, brakarz, magazynier, mistrz, specjalista ds. pracowniczych w Zakładach Włókien Chemicznych Elana w Toruniu.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w ZWCh Elana, następnie w Zarządzie Komisji Wydziałowej, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Toruńskiego.

Po 13 XII 1981 działacz TKZ; uczestnik akcji ulotkowych, kolporter prasy podziemnej, prowadził jej magazyn; współpracownik „Toruńskiego Informatora Solidarności”. 23 I 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Toruniu, 15 II 1982 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego uniewinniony, 15 IX 1982, po rewizji w Sądzie Najwyższym jego sprawa wróciła do Sądu Wojewódzkiego, w 1983 umorzona na mocy amnestii; 12 V – 14 X 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku. W 1983 zwolniony z pracy, do 1986 bez zatrudnienia. Od 1983 członek, w 1985 koordynator kolportażu, w 1987 przewodniczący RKW Toruń, odpowiedzialny za współpracę z „S” RI, organizator spotkań, szkoleń, łącznik, drukarz, obserwator procesów politycznych (m.in. Anny Walentynowicz). 1983-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu i Rejonowego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i ich Rodzinom (Diecezjalny Ośrodek Charytatywno-Społeczny) przy kościele Wniebowstąpienia NMP. W 1985 współtwórca ''Sprawozdań z procesu morderców ks. Jerzego Popiełuszki''. 1986-1989 kierownik sekcji BHP w Pomorskich Zakładach Drobiarskich Poldrob w Toruniu, w 1986 organizator i przewodniczący TKZ, 5 XI 1988 powołał Komitet Organizacyjny „S” Pomorskich Zakładów Drobiarskich Poldrob w Toruniu, delegat do RKK.

Członek KO „S” w Toruniu. 1989-2002 przywrócony do pracy w Elanie na stanowisku specjalisty ds. wycen usług projektowych i umów, 1989-1994 w „S” tamże; od 2002 na emeryturze.

Autor opracowań z zakresu BHP.

Wyróżniony medalem XX-lecia „Solidarności”(2000), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Za Walkę o Polskę Wolną, Solidarną i Demokratyczną (2009), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Do 30 XI 1983 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Toruniu w ramach SOS krypt. Siatka; do 1986 w ramach KE krypt. Asystent; od 9 XI 1988 przez Ref. VI RUSW w Toruniu w ramach SOS/SOR krypt. Lista.

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony