Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dettlaff Roman

Roman Dettlaff, ur. 4 III 1941 w Subkowach k. Tczewa, zm. 1 III 2002 w Tczewie. Ukończył Technikum Kolejowe w Bydgoszczy (1966).

1959–1974 rzemieślnik, tokarz, st. technolog, mistrz, specjalista w PKP w Gdańsku, 1974–1982 szlifierz w Gdańskiej Stoczni Remontowej.

W VIII 1980 uczestnik strajku w stoczni. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od II 1981 przew. Komisji Wydziałowej na Wydz. W-3, członek prezydium KZ.

14–16 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie, odpowiedzialny za dostawy posiłków dla strajkujących. 16 XII 1981 zatrzymany, 17 XII 1981 aresztowany, osadzony w AŚ w Starogardzie Gdańskim, od 9 I 1982 w AŚ w Gdańsku, 19 III 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 2 lata pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Koronowie i Potulicach, 30 III 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. VIII 1983 – 1999 tokarz, szlifierz, frezer w Oddziale Napraw Maszyn Torowych/Zakładzie Maszyn Torowych PKP Gdańsk. 3 V 1984 po mszy w kościele NMP w Tczewie-Suchostrzygach próbował zorganizować manifestację solidarnościową. 7 V 1984 zatrzymany, nast. aresztowany i osadzony w AŚ w Gdańsku, 19 VI 1984 zwolniony.

Od 2000 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

10 V – 25 XI 1984 rozpracowywany przez p. V RUSW w Tczewie w ramach SOR krypt. Wiec.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry