Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dobrowolski Jerzy

Jerzy Dobrowolski, ur. 1 XII 1965 w Łodzi. Ukończył LO w Opolu (1997).

Od 1981 kolporter niezależnych wydawnictw.

13 XII 1981 przenosił ulotki i informacje o strajku w MPK z zajezdni do Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik demonstracji i walk ulicznych w Krakowie-Nowej Hucie; 30 IX 1982 dotkliwie pogryziony przez psa milicyjnego, pobity, jako małoletni stanął przed sądem rodzinnym. W 1982 ukrywał dezertera z wojska, organizował transport. 1982-1984 jako słuchacz uczestnik samokształcenia w ramach kółek historycznych w I i IV LO. 1983-1992 uczestnik, od 1984 współorganizator rocznicowych Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej. We IX 1983 organizator i uczestnik namalowania napisów antykomunistycznych w I LO; 1984-1985 ukrywał poszukiwanych działaczy podziemia. 20 II 1986 aresztowany, przetrzymywany w areszcie WUSW i w AŚ w Krakowie, 24 VI 1986 wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia uniewinniony. 2 IV 1983 – 1991 w KPN, 1985-1989 w Organizacji Młodzieżowej KPN, 1986-1987 członek Kierownictwa Akcji Bieżącej Obszaru II; 1984-1989 uczestnik ogólnopolskich spotkań KPN (w Juszczynie, na Przełęczy Rydza-Śmigłego, w Jędrzejowie, w Szewcach k. Kielc); organizator i współorganizator działalności wydawniczej w ramach KPN i poza nią (1984-1986 „Posłaniec”, „Biuletyn Nowohucki”, w 1988 „Komunikat Strajkowy”), drukarz ulotek, kalendarzy, plakatów, kolporter pism podziemnych („Promieniści”, „Gazeta Polska”, „Niepodległość”, „Solidarność Zwycięży”, „Hutnik”, „Opinia”, „Contra”, „Zomorządność”, „Solidarność Walcząca”); założyciel biblioteki niezależnych wydawnictw na Osiedlu Dywizjonu 303. 1987-1988 współorganizator (z Jackiem Lewandowskim) reaktywowania jawnych struktur KPN w Toruniu; z inicjatywy KPN współorganizator (z Agatą Michałek-Budzicz) struktur PPS w Krakowie; organizator (z Dariuszem Piekło i Wojciechem Pęgielem) i uczestnik demonstracji KPN, akcji ulicznych i pikiet; wytwarzał (z Maciejem Gawlikowskim) butelki zapalające, kolce do opon, petardy, niszczył ogłoszenia wyborcze, obserwator frekwencji wyborczej. 1983-1988 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Duszpasterstwa Akademickiego. 1984-1989 członek Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. Współorganizator z Romanem Hnatowiczem (pod patronatem o. płk. Adama Studzińskiego) wieczornic poezji niezależnej i rocznicowych u oo. dominikanów. W V 1988 podczas strajku w Hucie im. Lenina redagował i drukował (z M. Gawlikowskim) „Komunikat Strajkowy”. 1982-1988 wielokrotnie zatrzymywany, w 1983 i 1987 skazywany przez kolegium ds. wykroczeń na grzywnę i przepadek mienia, 3-krotnie zmuszony do zmiany szkoły; wielokrotnie pobity, grożono mu bronią, mimo statusu ucznia próbowano powołać do zasadniczej służby wojskowej.

W I 1990 współorganizator i uczestnik okupacji budynku KW PZPR w Krakowie. 1992-1994 zaangażowany w budowę pierwszego górskiego Schroniska dla Osób Niepełnosprawnych oraz powołanie Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym Cicha Woda (Żubracze, gm. Cisna). 1994-1999 organizator pomocy humanitarnej dla ofiar wojny w Czeczenii; w 1995 pełnomocnik władz Krakowa ds. nawiązania kontaktów z m. Grozny; w 1996 i 1998 uczestnik spotkań z kolejnymi prezydentami Czeczeńskiej Republiki Iczkeria: Dżocharem Dudajewem, i Asłanem Maschadowem; 1997-1998 kierował działaniami inicjatywy Przyjaciele Porwanych, zmierzającymi do uwolnienia porwanych w Czeczenii pięciu Polaków. 1998-1999 dyr. techniczny w Donimirski Pałac Pugetów Business Center w Krakowie. 1998-2001 społeczny kurator sądowy Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty. W 1999 szef transportu i pilotażu centrum prasowego w Krakowie w czasie pielgrzymki Jana Pawła II. W 2004 obserwator wyborów prezydenckich na Ukrainie. W 2005 współzałożyciel stowarzyszenia Poland Street w Wielkiej Brytanii. Od 2005 związany z Polskim Towarzystwem Gimnastycznym Sokół w Krakowie. Współwłaściciel kawiarni.

Honorowy Obywatel m. Samaszki, Czeczenia (1995), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Od 16 II 1987 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Ośmiornica; 22 II 1989 – I 1990 w ramach SOR krypt. Konspiratorzy.

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry