Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Drąg Adam

Adam Drąg, ur. 18 VII 1949 w Oleśnie k. Kluczborka. 1967-1970 student Politechniki Gdańskiej, Wydział Budowy Okrętów.

XI 1970 – VI 1971 pracownik fizyczny w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku; 1974-1985 ponownie w Stoczni Płn., m.in. jako technolog. W l. 70. pieśniarz, 1976-1978 uczestnik festiwali piosenki studenckiej, m.in. w Krakowie, Yapa ’77 i w Leningradzie, od 1978 członek gdańskiej grupy Wały Jagiellońskie.

W VIII 1980 współorganizator strajku w Stoczni Płn., członek zakładowego KS; w „S” od IX 1980, członek Komitetu Założycielskiego, od I 1980 prezydium KZ „S” w Stoczni Płn., od III 1981 oddelegowany do pracy w KZ, od X 1981 członek redakcji pisma KZ „Wiadomości”; w 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, od XI 1981 prezydium ZR; delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 30 VI 1982. 1984-1988 przywódca Bractwa Oblatów św. Brygidy w Gdańsku i współorganizator w innych miastach Polski; organizator i uczestnik służb ochrony podczas mszy w kościele św. Brygidy i Mariackim w Gdańsku, pielgrzymek ludzi pracy do Częstochowy, od 1985 sierpniowych pikiet pod sklepami alkoholowymi, w VII 1987 straży papieskiej podczas wizyty Jana Pawla II w Gdańsku.

Po 1989 wyjechał z Gdańska. Od 2003 pracownik Biura Podróży OK. Tours w Toruniu.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

27 X 1981 – 13 IX 1984 rozpracowywany przez Wydział IIIA KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Dziadek, nr rejestracyjny 40890.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry