Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dziubek Marek

Marek Dziubek, ur. 18 III 1959 w Częstochowie. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydz. Zootechniki (1984).

1978-1980 współpracownik SKS w Krakowie, kolporter wydawnictw niezależnych (m.in. „Głos”, książki NOWej, „Biuletyn Informacyjny”); 1979-1980 współpracownik Krzysztofa Biało przy tworzeniu grupy czytelników pism niezależnych w Częstochowie; w 1979 uczestnik akcji plakatowej w Krakowie w rocznicę Marca ’68.

Od X 1980 współzałożyciel, członek NZS AR, w 1981 członek Zarządu Wydziałowego i Zarządu Uczelnianego; w II i XI-XII 1981 uczestnik strajków na AR.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji ulotkowych w Krakowie i Częstochowie, oblewania czerwoną farbą Obwieszczeń WRON, 16 XII 1981 kolporter (z Tomaszem Rauchem) ulotek z Huty im. Lenina i krakowskiego MPK w Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie, 29 XII 1981 rozlepiał w Częstochowie własnoręcznie wykonane zawiadomienia o procesie K. Biało, Mariana Magiery i Anny Woźnickiej. Od II 1982 współredaktor i organizator druku podziemnego pisma „Hejnał” (XI 1982 – II 1984 jako „Z Ukrycia”). 1983-1985 członek OKOR, współpracownik Józefa Barana; współorganizator (z K. Biało) spotkań samokształceniowych, kolporter podziemnego pisma „Solidarność Rolników” w Duszpasterstwie Rolników w parafii św. Barbary w Częstochowie, w parafii NSPJ w Rększowicach i w klasztorze oo. paulinów w Leśniowie. 1984-1987 pracownik Instytutu Hodowli Zwierząt AR, 1987-1989 Zakładu Eksportu Zwierząt Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Częstochowie. 1987-1993 członek Klubu Myśli Politycznej Dziekania, w 1988 współzałożyciel, 1989-1993 członek Zarządu Koła Dziekanii w Częstochowie. 1988-1993 współzałożyciel Częstochowskiego Towarzystwa Gospodarczego, 1988-1992 członek Zarządu; w 1989 członek Konsulty Wydz. Duszpasterstwa Zawodowego Kurii Diecezjalnej przy parafii św. Wojciecha w Częstochowie.

W 1989 współzałożyciel Regionalnego KO w Częstochowie, X 1989 – 1990 współzałożyciel Częstochowskiego KO. 1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, 1990-1993 w PC, 1991-1993 poseł RP z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum, przewodniczący Klubu Parlamentarnego PC. 1993-1994 kierownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w likwidacji w Częstochowie, 1994-1995 dyr. ds. marketingu Konsorcjum Badawczo-Rozwojowego Polimax tamże, 1995-1996 główny specjalista ds. marketingu Korporacji Gospodarczej Częstochowa SA, 1996-1997 dyr. Word Light, 1997-1998 dziennikarz „Tygodnika Rolniczego Obserwator”; od 1997 współpracownik TVP, w 2008 pomysłodawca i współscenarzysta cyklu dokumentalnego „Nasza ziemia”. 1997-2000 współorganizator nagrody Laury Umiejętności Województwa Częstochowskiego. 1998-2000 doradca wojewody częstochowskiego. Od 2000 pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Częstochowie, 2000-2001 z-ca dyr., 2007-2008 p.o. dyr. Od 2000 członek Zarządu Fundacji Solidarna Wieś; od 2000 członek kapituły Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego.

Wojciech Rotarski

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry