Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dziura Ignacy Jakub

Ignacy Jakub Dziura, ur. 1 II 1949 w Stalowej Woli. Ukończył Technikum Ekonomiczne w Rozwadowie (1970).

1969-2004 pracownik HSW (od 2004 HSW – Huta Stali Jakościowych). 1975-1980 w ZMS.

Od IX 1980 w „S”, członek założyciel „S” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym HSW, od I 1981 w Komisji Wydziałowej OBR działu ZP, w XI 1981 uczestnik strajku generalnego Regionu Ziemia Sandomierska.

Po 13 XII 1981 działacz grupy podziemnej „S” w OBR HSW, uczestnik (z Ryszardem Kardaszem, Janem Flisem, Henrykiem Brzozowskim) akcji protestacyjnej w OBR HSW polegającej na noszeniu przez 3 dni czarnej wstążeczki w klapie marynarki; 1984-1985 kolporter (z H. Brzozowskim, J. Flisem) wydawnictw podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Tygodnika Wojennego”, „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej KZ NSZZ «S» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”, także książek, zaangażowany w zbiórkę składek na pomoc dla represjonowanych i działalność związkową, uczestnik akcji ulotkowych, prowadził skrzynkę kolportażową w mieszkaniu rodziców, od 13 X 1987 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HSW, który złożył wniosek w Sądzie Wojewódzkim w Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu o ponowną rejestrację „S”; 28 IV 1988 zatrzymany na 48 godz. podczas rozrzucania ulotek, 19 V 1988 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny i zwrot kosztów postępowania; 13 VII 1988 podczas wizyty Michaiła Gorbaczowa w Polsce przewodniczący KS OBR, jedyny, który po odczytaniu odezwy zmobilizował załogę do strajku (kilkunastu pracowników niestrajkujących wydz. HSW dołączyło do OBR); 30 XI 1988 ponownie skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny i zwrot kosztów postępowania.

1989-1990 przewodniczący Komisji Wydziałowej „S” w OBR, 1990-1991 wiceprzewodniczący Prezydium KZ w HSW, od 1989 delegat na WZD, członek ZR Ziemia Sandomierska. 1990-2004 planista, kierownik działu reklamy w HSW, od 2004 na emeryturze; przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów „S” HSW-HSJ.

Od 3 I 1989 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Naukowcy.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry