Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dziura Ignacy Jakub

Ignacy Jakub Dziura, ur. 1 II 1949 w Stalowej Woli. Ukończył Technikum Ekonomiczne w Rozwadowie (1970).

1975–1980 w ZMS.

1969–2004 planista, kierownik działu reklamy, specjalista ds. reklamy w HSW/Hucie Stali Jakościowych.

Od IX 1980 w „S”; założyciel „S” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Ziemnych i Transportowych HSW, od I 1981 w Komisji Wydziałowej tamże.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji protestacyjnej w OBRMZiT HSW, nast. działacz podziemnej „S” tamże. 1984–1985 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. pism: „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej KZ NSZZ «S» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola” i książek. Zbierał składki na pomoc dla represjonowanych i ich rodzin, oraz na działalność związkową; uczestnik akcji ulotkowych, prowadził skrzynkę kolportażową w mieszkaniu rodziców; od 13 X 1987 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HSW; 28 IV 1988 zatrzymany podczas rozrzucania ulotek, ukarany grzywną przez Kolegium Rejonowe do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Stalowa Wola; 13 VII 1988 organizator strajku, członek KS w OBRMZiT HSW; XI 1988 ponownie ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń za działalność związkową.

1989–1990 przew. Komisji Wydziałowej „S” w OBRMZiT, wiceprzew. prezydium KZ w HSW, 1989–1990 delegat na WZD Regionu Ziemia Sandomierska, 1989–1990 członek ZR. Od 2004 na emeryturze, przew. Koła Emerytów i Rencistów „S” HSW/HSJ.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), wyróżniony tytułem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ Solidarność (2008).

I 1989 – I 1990 rozpracowywany przez Wydz. V/p. OG RUSW w Stalowej Woli w ramach SOR krypt. Naukowcy.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola, Huta Stalowa Wola

Opcje strony

do góry