Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15781,Fialkowski-Jozef.html
2023-09-28, 03:47

Fiałkowski Józef

Józef Fiałkowski, ur. 28 IV 1930 w Biłce Szlacheckiej k. Lwowa. Wykształcenie podstawowe.

Rolnik, właściciel gospodarstwa rolnego w Żelaznej (gm. Grodków), inseminator.

W 1981 współorganizator koła gminnego „S” Rolniczej w gminie Grodków, od 7 II 1981 przewodniczący koła, delegat na zjazd wojewódzki NSZZ „S” RI. Jeden z najodważniejszych i najbardziej ofiarnych działaczy „S” RI na Śląsku Opolskim. 27 III 1981, w okresie gotowości strajkowej po wydarzeniach bydgoskich, zgłosił się do MKS „S” w Opolu, ofiarował pomoc żywnościową dla uczestników akcji strajkowej. Organizator ok. 20 punktów żywnościowych w różnych wsiach gm. Grodków (zobowiązał się też dostarczyć mięso z uboju własnej hodowli).

Zaangażowany w działalność „S” Rolniczej także po 13 XII 1981. Jeden z najaktywniejszych działaczy Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników, powstały w okresie stanu wojennego z potrzeby pogłębienia wzajemnych kontaktów pomiędzy działaczami „S” RI a duchowieństwem. Pierwsze rozmowy z hierarchią podjęła grupa działaczy „S” RI z woj. stołecznego warszawskiego. W V 1982, za zgodą bp. Władysława Miziołka, została odprawiona w archikatedrze św. Jana msza św. w 1. rocznicę rejestracji „S” RI. Msze św. o podobnym charakterze odbywały się późn. rokrocznie, skupiając coraz większą liczbę ludzi chcących m.in. zamanifestować w ten sposób wolę reaktywowania „S” RI. Warszawskie środowisko „S”, zachęcone powodzeniem tej idei, 5 IX 1982 zorganizowało razem ze stroną kościelną na Jasnej Górze dożynki o charakterze religijno-patriotycznym z udziałem ok. 300 tys. rolników. 18 XI 1982 prymas Józef Glemp przyjął warszawską grupę działaczy i doradców związku, którzy m.in. prosili go o ustanowienie stałych form duszpasterstwa dla rolników. 2 XII 1982 Konferencja Episkopatu Polski utworzyła Komisję Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników, Ogólnopolskie Duszpasterstwo Rolników, w diecezjach ustanowiła jego referentów diecezjalnych i dekanalnych. Przew. Komisji został bp Jan Gurda. Celem DR było przede wszystkim pogłębianie życia religijnego rolników, wiele wysiłku wkładano w odrodzenie moralne wsi, podkreślenie godności i wartości pracy rolników. Duszpasterze pomagali w samokształceniu i pracy oświatowej, organizowali życie kulturalne, działalność oświatową, akcje na rzecz dobra wspólnego (pomoc w gospodarstwie, porady prawne itp.), rekolekcje, dni skupienia itd. Istnienie DR spotkało się z nieprzychylną reakcją władzy, która zarzucała Kościołowi, że w ten sposób dąży do reaktywowania „S” RI. Indywidualnych w woj. opolskim. Uczestnik licznych spotkań, zjazdów i nabożeństw o charakterze patriotyczno-religijnym, m.in. 15-16 IV 1983 rekolekcji dla rolników w Bardzie Śląskim. Współpracował m.in. z Józefem Dudziakiem, Zdzisławem Gmyrkiem. Współzałożyciel Krajowej Chłopskiej Katolickiej Organizacji Politycznej, sygnatariusz wniosku o zarejestrowanie tej organizacji, złożonego I 1988 w Sądzie Wojewódzkim w Opolu. W 1988 współzałożyciel Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Śląskiej, skupiającego pszczelarzy z woj. opolskiego, wrocławskiego i katowickiego. Współdziałał też ze środowiskami kombatanckimi AK. Wielokrotnie przesłuchiwany, rewizje.

Rozpracowywany przez Wydz. VI WUSW w Opolu w ramach KE krypt. Gospodarz.

 

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Grodków

Opcje strony