Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Frątczak Krzysztof

Krzysztof Frątczak, ur. 15 II 1953 w Łodzi. Absolwent Zasadniczej Szkoły Energetycznej (1972).

Od 1973 pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi.

26-31 VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w MPK.

Po 13 XII 1981 współorganizator próby strajku, następnie organizator podziemnych struktur związkowych w zajezdni Nowe Sady. 1982-1985 działacz „S”; kolporter wydawnictw podziemnych w MPK. Od 1985 członek Tajnej KZ w MPK; współorganizator i szef wydawnictwa Pantograf (we współpracy z Włodzimierzem Bartczakiem, Jerzym Duszą, Witoldem Milczarkiem i Kazimierzem Nowickim); współautor i wydawca broszury ''Wspomnienie tamtych dni'' (1986). 1985-1989 aktywny działacz w Duszpasterstwach Ludzi Pracy przy parafiach oo. jezuitów i oo. salezjanów. 1987-1990 wydawca jedynego w tym czasie pisma zakładowego w Łodzi „Między Przystankami”; jako członek TZR próbował rozpocząć nadawanie audycji radia podziemnego (1988). 1986-1989 kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB (dwukrotne przeszukanie mieszkania). 1987-1990 współinicjator struktur poziomych „S” w regionie łódzkim.

Od 1989 przewodniczący KZ w MPK; członek ZR Ziemi Łódzkiej i członek ZR „S” Ziemia Łódzka (od 2006).

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry