Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gęsiarz Andrzej

Andrzej Gęsiarz, ur. 26 VII 1960 w Częstochowie. Ukończył Liceum Zawodowe w Zespole Szkół Mechanicznych w Częstochowie 1979, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, kierunek pedagogika specjalna (1983).

1979-1980 w SZSP, wiceprzewodniczący Rady Wydziałowej i członek Rady Uczelnianej.

1980-1989 w NZS, od III 1981 przewodniczący Komisji Uczelnianej, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NZS, członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej, członek Komisji Koordynacyjnej NZS Częstochowa. W 1981 członek Senatu WSP. Współorganizator obchodów rocznicy 11 XI na WSP. Współorganizator strajku studenckiego w XI-XII 1981, przewodniczący Komitetu Strajkowego.

W XII 1981 na przesłuchaniu podpisał tzw. lojalkę po zapewnieniu, że nikt z NZS WSP nie będzie internowany. Nie brał udziału działalności podziemnej. W 1982 świadek na procesie Edwarda Stańczaka, Cezarego Stępniaka, Ewy Śmietany, przed sądem odwołał wcześniejsze zeznania, w związku z tym oskarżony o składanie fałszywych zeznań, skazany. Po rewizji w 1985 skazany przez na 1 rok więzienia w zawieszeniu. 1983-1986 nauczyciel w Zbiorczej Szkole Podstawowej w Olesznie, gm. Krasocin. 1984-1985 roczna służba wojskowa w jednostce artylerii w Kędzierzynie-Koźlu i w Żarach. 1986-1987 wychowawca w Domu Dziecka w Chorzenicach k. Kłomnic.

Od 1987 wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach, od 1990 dyrektor. W 1989 współzałożyciel „S” w MOW, w 1989 członek Komitetu Założycielskiego, w 1990 członek KZ, 1989-1990 członek Regionalnej Komisji Oświaty. Od 1990 współzałożyciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Spomnis w Herbach, przewodniczący Rady Nadzorczej. Od 1993 współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Pracowników Resocjalizacji w Warszawie. 1997-1999 członek Zespołu ds. Reformy Systemu Resocjalizacji oraz Zespołu ds. Awansu Zawodowego przy Ministrze Edukacji. 1991-1993 w PC.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony

do góry