Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15958,Gluch-Pawel.html
18.05.2024, 21:32

Głuch Paweł

Paweł Głuch, ur. 20 VI 1950 w Jabłonicy k. Przysuchy. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydz. Technologii Drewna (1977).

1971–1975 nauczyciel w ZSZ w Przysusze. 1975–1990 i 1998–2016 samodzielny technolog, samodzielny konstruktor, st. konstruktor, kierownik sekcji, z-ca gł. konstruktora, z-ca gł. technologa, szef produkcji, z-ca dyr. ds. produkcji w Fabryce Mebli Okrętowych Famos w Starogardzie Gdańskim.

W VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, członek KS. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 przew. KZ. IX 1980 – VII 1981 wiceprzew. prezydium Miejskiego Komitetu Założycielskiego Kociewie w Starogardzie Gdańskim; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego. Od 28 VIII 1981 kierownik biura Oddziału Terenowego ZR Gdańskiego w Starogardzie Gdańskim.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, 14 VII 1982 zwolniony. 1982–1983 współorganizator pomocy materialnej dla rodzin osób represjonowanych w Starogardzie i okolicach.

1990–1998 prezydent Starogardu Gdańskiego. Od 2016 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

Arkadiusz Kazański

Opcje strony