Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16133,Grzymislawska-Anna.html
2023-09-23, 19:40

Grzymisławska Anna

Anna Grzymisławska, ur. 23 XI 1947 w Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Prawa i Administracji (1973).

W III 1968 uczestniczka protestów studenckich. 1971-1977 zatrudniona w Wojewódzkiej Hurtowni Zaopatrzenia Rzemiosła, następnie Spółdzielni Rzemieślniczej Wielkopolanka w Poznaniu, 1978-1989 pracownik administracyjny w Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego na AM, od I 1981 przewodnicząca KZ; współzałożycielka pisma KZ „Monitor”. W XI 1980 uczestniczka strajku w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, 1980-1981 sekretarz Prezydium KKK Ochrony Zdrowia „S, w I 1981 uczestniczka negocjacji z władzami nt. Karty Praw Pracownika Służby Zdrowia. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska. W 1981 współzałożycielka biblioteki wydawnictw niezależnych.

Po 13 XII 1981 przewodnicząca TKZ „S” na AM, 1982-1989 członek podziemnej Komisji Porozumiewawczej Akademii Medycznych, 1984-1989 ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej „S” Służby Zdrowia. Od 1982 współorganizatorka pomocy prawnej i materialnej dla represjonowanych; współorganizatorka druku, drukarz, autorka w prasie podziemnej, m.in. w „Biuletynie Wojennym”, „Solidarności – Poznań”, „Zeszytach Lekarskich”, współorganizatorka ogólnokrajowej sieci kolportażu w środowisku służby zdrowia i na poznańskich uczelniach. 1987-1989 członek tajnego, 1989-1990 jawnego TZR „S” Wielkopolska.

W 1989 uczestniczka obrad Okrągłego Stołu, podzespołu ds. zdrowia. 1989-1993 wiceminister zdrowia w rządzie: Tadeusza Mazowieckiego, następnie Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jana Olszewskiego, Hanny Suchockiej; 1994-1998 dyr. Departamentu Kadr i Spraw Socjalnych w TVP SA; 1998-1999 dyr. generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 2000-2001 z-ca szefa kancelarii w rządzie Jerzego Buzka; 1999-2000 z-ca dyr. generalnego UP Poczta Polska, 2002-2006 kierownik referatu prawno-organizacyjnego w Oddziale IPN w Poznaniu, od 2006 dyr. Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

16 III – 14 XI 1983 rozpracowywana przez Sekcję III Wydz. V KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Podziemie; 14 XI 1983 – 4 II 1986 w ramach SOR krypt. Przekaz; 3 III 1986 – 28 XII 1989 przez Wydz. III WUSW w Poznaniu w ramach SOS krypt. Golda/Ulcus.

 

Anna Niedziela

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony