Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hrynkiewicz Wacław

Wacław Hrynkiewicz, ur. 1 V 1939 w Chwojewie k. Nieświeża (obecnie Białoruś), zm. 1 XII 2009. Edukację podstawową i zawód ślusarza zdobył w Białoruskiej SRS.

W 1958 przesiedlony do Polski. W 1959 górnik w KWK Wieczorek w Katowicach, 1960-1964 zatrudniony w WPG we Wrocławiu, 1962-1964 zasadnicza służba wojskowa, 1964-1986 operator spycharki i zwałowarki w KWB Turów w Bogatyni. Do 1980 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator, następnie wiceprzewodniczący Komisji Założycielskiej w KWB Turów w Bogatyni, członek KZ; X 1980 – V 1981 jako przedstawiciel KWB Turów wiceprzewodniczący Prezydium MKZ „S” Województwa Jeleniogórskiego; XI 1980 – XII 1981 członek MKZ/MKK „S” Ziemia Zgorzelecka; I-II 1981 uczestnik strajku w klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze i Głogowie, zwolniony 23 VI 1982. 1986-1998 na rencie.

W 1989 zaangażowany w odbudowę struktur „S” w rejonie zgorzeleckim, działacz KO „S” w woj. jeleniogórskim. Od 1998 na emeryturze.

Do 20 I 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Jeleniej Górze w ramach KE krypt. Wiesiek.

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry