Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hrywna Igor

Igor Hrywna, ur. 12 VII 1961 w Olsztynie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej tamże, kierunek historia (1985).

1969-1975 w ZHP.

Od X 1980 w „S”; współorganizator NZS w WSP, członek Komitetu Uczelnianego, uczestnik ogólnopolskiego zjazdu NZS w Warszawie; kolporter druków, ulotek i wydawnictw NZS i MKZ Olsztyn; autor i współredaktor pisma studenckiego „Reperkusje”.

Po 13 XII 1981 kolporter książek i czasopism podziemnych („Tygodnik Mazowsze”, „Krytyka”, „Wola”, „Robotnik”) m.in. z Warszawy i Gdańska; w 1986 zasadnicza służba wojskowa; 1987-1989 autor artykułów w podziemnym piśmie konserwatywno-liberalnym „Inicjatywy Warmińskie”. 1984-1989 członek Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Olsztynie, publicysta prasowy, autor artykułów naukowych o tematyce ukraińskiej. 1987-1996 asystent (nauczyciel akademicki) w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

W 1989 członek olsztyńskiego KO, uczestnik akcji plakatowych i kolportażu ulotek KO. 1996-1999 dziennikarz, szef olsztyńskiego oddziału „Super Ekspresu”, od 1999 z-ca redaktora nacz. „Gazety Olsztyńskiej”. Członek Związku Ukraińców w Polsce, Oddział w Olsztynie.

Piotr Kardela

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry