Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jabłońska-Deptuła Maria Ewa

Maria Ewa Jabłońska-Deptuła, ur. 3 II 1930 w Warszawie, zm. 8 XI 2008 w Lublinie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek historia (1951); w 1962 doktorat, w 1978 habilitacja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (do 1989 władze odmawiały przyznania jej stanowiska docenta), od 1992 prof.

1957-2002 pracownik naukowy KUL. Pod koniec l. 70. udostępniała mieszkanie na skrzynkę kolportażową KSS KOR. We IX 1980 pośredniczyła w przekazaniu pieniędzy od belgijskiej polonii dla tworzącego się MKZ „S” Regionu Środkowo-Wschodniego; od jesieni 1980 w „S”, w X 1980 współzałożycielka struktur związkowych na KUL, następnie wiceprzewodnicząca KZ, od X 1981 przewodnicząca; w 1981 wykładowca Wszechnicy Związkowej i współinicjatorka Ruchu Solidarności Rodzin; II-IV 1981 członek MKZ; XI-XII 1981 współorganizatorka na KUL strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI.

14-17 XII 1981 uczestniczka strajku okupacyjnego w FSC Lublin; następnie z mężem organizatorka pomocy dla represjonowanych (m.in. dzięki pieniądzom od Jana Pawła II). 11 V 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, zwolniona 22 VII 1982. 1982-1987 prowadziła wykłady z najnowszej historii Polski w ramach duszpasterstw akademickich, duszpasterstw ludzi pracy, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej i KIK. 1981-1989 podczas wyjazdów naukowych do Francji i Włoch zabiegała o pomoc żywnościową dla kraju; dwukrotnie kurierka TZR „S” w Lublinie do Biura Koordynacyjnego „S” za Granicą w Brukseli.

W 1989 członek KO Lubelszczyzny. W VII 1989 reprezentantka „S” na światowym zjeździe związków zawodowych pracowników edukacji w Wenezueli, 1989-1993 doradca przewodniczącego ZR ds. oświaty i kultury, delegat na II i III KZD; w 1993 wystąpiła z „S” po odwołaniu rządu Hanny Suchockiej. Od 2002 na emeryturze. Członek Towarzystwa Naukowego KUL i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Autorka publikacji naukowych z dziedziny historii oraz tomu wspomnień ''Warto było'' (2006).

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

V 1982 – VI 1989 rozpracowywana przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Lublinie w ramach KE krypt. Inspiratorka.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry