Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jahn Alfred

Alfred Jahn, ur. 22 IV 1915 w Kleparowie k. Lwowa (obecnie Ukraina), zm. 1 IV 1999 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, kierunek geografia (1937).

Asystent w Instytucie Geograficznym tamże. 1939-1941 pracownik Uniwersytetu Lwowskiego (1940-1941 Uniwersytet Iwana Franki), 1941-1943 pracownik instytutu Rudolfa Weigla, 1944-1945 Urzędu Geologicznego we Lwowie, w 1945-1949 Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; od 1946 dr hab. Wielokrotnie uczestnik wypraw naukowych na Spitsbergen, Syberię, Grenlandię, Alaskę i do północnej Kanady. Od 1949 profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Geografii Fizycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1958 profesor zwyczajny, 1960–1968 dyr. Instytutu Geografii UWr, od 1962 rektor UWr. W III 1968 poparł protestujących studentów, udostępnił budynki uczelni na zebrania, strajki i wiece, sprzeciwiał się wprowadzaniu sił porządkowych na teren UWr, bronił zatrzymanych przez MO i SB, nie podporządkował się żądaniom relegowania studentów oskarżonych o udział w wiecach, usunięty za to ze stanowiska rektora. 1969–1970 wykładowca na Carlton University w Ottawie. 1971-1975 prezes Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Od 1980 przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Panoramy Racławickiej.

Po 13 XII 1981 autor wykładów KIK i Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Sygnatariusz wielu listów protestacyjnych.

Autor ok. 380 prac naukowych, w tym 10 książek.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry