Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jakimowicz Feliks

Feliks Jakimowicz, ur. 21 IV 1959 w Lubiążu. Ukończył SP nr 1 w Bierutowie (1974).

1974-1978 uczeń Zasadniczej Szkoły Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, 1978-1979 pracownik fizyczny w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy, 1979-1980 pomocnik lastrykarza we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budowlanym Północ-Wrocław, 1980 zasadnicza służba wojskowa, 1980-1982 robotnik w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych Samopomoc Chłopska Zakład Gospodarczy w Oleśnicy.

Od XI 1980 w „S”.

XII 1981 – 1989 fotografik-dokumentalista, autor zdjęć w okresie stanu wojennego i późn., m.in. z demonstracji i walk ulicznych we Wrocławiu, mszy za Ojczyznę, z pielgrzymek na Jasną Górę Duszpasterstw Ludzi Pracy z Oleśnicy i Wrocławia, pielgrzymek Jana Pawła II do Polski (1983 i 1987), akcji oczyszczania i porządkowania na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu kwater zamordowanych przez UB w l. 1945-1956 (zorganizowana przez Antoniego Lenkiewicza, fotografie z tego wydarzenia przekazał A. Lenkiewiczowi i Wojciechowi Myśleckiemu z SW), we Wrocławiu kontakty ze Sławomirem Haraźnym oraz Adamem i Ireną Genszendorfami, w Oleśnicy z Mieczysławem Fornalem i Mirosławem Kalembą. 1982-1983 pomocnik mechanika w załogach pływających Państwowego Przedsiębiorstwa Żeglugi na Odrze we Wrocławiu. 1982-1983 kurier z wydawnictwami podziemnymi (przewoził i odbierał) między Wrocławiem i Szczecinem, m.in. „Solidarność Walcząca”, „Z Dnia na Dzień”, „Kotwica” (w 1982 edycja w Szczecinie). 13 III 1983 zatrzymany podczas manifestacji pod katedrą św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu po mszy za Ojczyznę, następnie oskarżony o kolportowanie ulotek i podziemnych pism, 15 III 1983 objęty dochodzeniem prowadzonym przez Wydz. Śl. KW MO we Wrocławiu, 12 V 1983 umorzonym z braku dowodów, następnie w V 1983 zwolniony z pracy. W 1983 robotnik w Zakładzie Betoniarskim-Maria Homa w Oleśnicy i mechanik w Dolnośląskich Zakładach Obuwia Przemysłu Skórzanego Odra tamże, 1983 – I 1991 dekarz w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej tamże. 1983-1987 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, rewidowano mieszkanie i miejsce pracy. 1985-1988 drukarz podziemnych pism „U Nas” (z Grzegorzem Sochą, Zdzisławem Mozołą i Leonem Budzynowskim), „Kotwica” i 1989-1990 oleśnickiej „Baszty”, wykonywał ręcznie fotoskłady ulotek i klisze winiet „U Nas” i „Baszty”.

Od 1989 w „S”. 1991-1992 bez pracy, od 1992 na rencie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Medalem Pro Patria (2015), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

 

Magda Wysocka-Kazimierz

Region Dolny Śląsk, Oleśnica

Opcje strony

do góry