Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16335,Janas-Zbigniew-Piotr.html
2023-10-04, 02:03

Janas Zbigniew Piotr

Zbigniew Piotr Janas, ur. 2 VII 1953 w Warszawie. Ukończył Technikum Kolejowe tamże (1973).

1974-1978 maszynista kolejowy w Elektrowozowni Warszawa-Ochota, 1978-1981 elektromonter w Zakładach Mechanicznych Ursus. 1978-1980 współpracownik KSS KOR: kolporter pism niezależnych (m.in. „Robotnika”, „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR), zbierał składki. 1979-1980 członek oficjalnych związków zawodowych, mąż zaufania, przewodniczący wydziałowej komisji ds. kulturalno-oświatowych.

1 VII 1980 współorganizator (ze Zbigniewem Bujakiem) 1-zmianowego strajku w ZM Ursus przeciwko podwyżkom cen, zakończonego po przyjęciu postulatów przez dyrekcję. 21 VIII 1980 współzałożyciel Robotniczego Komitetu Solidarności ze Strajkującymi Robotnikami Wybrzeża w ZM Ursus, członek delegacji do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Zarządu Fabrycznego w ZM Ursus, w VI i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Mazowsze, IX/X 1981 delegat na I KZD, członek KK. W 1981 członek KOWzP.

13 XII 1981 – 1984 w ukryciu; w V 1982 członek RKW „S” Mazowsze; w związku pobiciem jego żony przez SB w 1984 przestał się ukrywać i odmówił podpisania oświadczenia o ujawnieniu się. Jesienią 1983 sygnatariusz oświadczenia polskich, czeskich i słowackich działaczy wyrażającego wolę walki o prawa człowieka, demokrację i suwerenność swoich krajów; 6 VII 1987 sygnatariusz powołania Kręgu Przyjaciół Solidarności Polsko-Czechosłowackiej; uczestnik spotkań opozycjonistów z PRL i CSRS: w VI 1986 w Tatrach Zachodnich w pobliżu szczytu Grześ, 15 VIII 1987 na Borówkowej (900 m n.p.m.) i 10 VII 1988 na Śnieżniku (1425 m n.p.m.) w górach ziemi kłodzkiej. 12 IX 1987 uczestnik demonstracji pod Śnieżką (m.in. z Radosławem Gawlikiem, Mirosławem Jasińskim i Józefem Piniorem) pod hasłem „Ratujmy Karkonosze”. 1986-1989 zatrudniony w Spółdzielni Pracy Unicum. W 1988 działacz Fundacji Pomocy Rodzinom Wielodzietnym w Ursusie. 1988-1989 założyciel i udziałowiec Loran CKM Sp. z o.o. W 1989 współzałożyciel Solidarności Polsko-Węgierskiej.

1989-2001 poseł RP kolejno z list: KO „S”, UD, UW, m.in. członek Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych i Komisji Spraw Zagranicznych. Od 1990 w ROAD/UD/UW/PD demokraci.pl. 1990-1997 członek władz Fundacji im. Stefana Batorego: 1990-1991 założyciel i dyr. Forum Europy Środkowo-Wschodniej przy FiSB, 1991-1992 prezes FiSB, 1992-1997 wiceprezes. W 1991 współzałożyciel Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Od 2002 właściciel firmy Zbigniew Janas Konsultacje Doradztwo, 2004-2009 członek Rady Nadzorczej Mostostal Siedlce SA, od 2007 członek Rady Nadzorczej Warfama SA, od 2009 z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej Radpol SA. Członek Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Od 20 V 1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KS MO w ramach SOS krypt. Ferment; od 24 VII 1980 w ramach SOR krypt. Świt; od 18 II 1983 przez Wydz. V KS MO w ramach SO krypt. Traktor; 3 XII 1984 – 19 V 1989 przez SGO/Wydz. V SUSW w ramach SOR krypt. Rebus.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony