Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jankowska Janina

Janina Jankowska, ur. 11 V 1939 w Jadowie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek filologia polska (1961).

1961-1982 dziennikarka Polskiego Radia, 1973-1982 w redakcji reportaży literackich. 1976-1980 współpracowniczka „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR: przepisywała teksty na maszynie, udostępniała swoje mieszkanie na drukarnię, autorka w „BI” KOR/KSS KOR i niezależnym piśmie literackim „Zapis”.

W VIII 1980 obecna w Stoczni Gdańskiej im. Lenina podczas strajku, autorka reportażu ''Polski Sierpień''. Od jesieni 1980 w „S”; członek KZ w Komitecie ds. RTV. Reporterka Radia „S” Region Mazowsze, autorka audycji dla radiowęzłów zakładowych; w XI 1981 na mocy uchwały KK „S” na czele ogólnopolskiego Krajowego Komitetu Organizacyjnego Radia „S” szefowa ogólnopolskiego Radia „S”.

2 II 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia Warszawa-Olszynka Grochowska, następnie w Gołdapi, zwolniona w V 1982 ze względu na stan zdrowia; zwolniona z pracy. Autorka audycji dla podziemnego Radia „S” nadanej 31 XII 1982 dla uwięzionych w AŚ przy ul Rakowieckiej w Warszawie. 1983-1987 autorka audycji na kasetach audio NOWej (Nowa kaseta), m.in. ''Bojkot: aktorzy przeciwko stanowi wojennemu'' (razem z Markiem Mądrzejewskim), ''Pielgrzym trudnych chwil'', 1985-1987 CDN m.in. ''Słowo o ks. Jerzym'', ''Ekstrema'' (z Markiem Mądrzejewskim), 1985-1987 CDN. 1983-1989 współzałożycielka Archiwum Solidarności, 1983-1987 autorka w „Tygodniku Mazowsze”, 1985-1987 w „Solidarności Radia i Telewizji”. 2 VII 1984 aresztowana, osadzona w AŚ Warszawa-Mokotów, w VII 1984 zwolniona na mocy amnestii. W 1988 stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w USA, współpracowniczka mediów polonijnych.

W 1989 uczestniczka obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. środków masowego przekazu. Uczestniczka kampanii wyborczej KO „S”, szefowa kampanii w PR; 1989-1991 wicedyr. Programu I PR, 1991-1998 reporterka; 1994-2002 przewodnicząca Rady Programowej PR, w 2006 Rady Programowej TVP; od 1990 organizatorka seminariów reportażu w Kazimierzu nad Wisłą. 1991-1997 współpracowniczka austriackiej TV ORF. Członek SDP i od 2003 Stowarzyszenia Wolnego Słowa (od 2011 członek Zarządu). 1999-2003 w jury międzynarodowych festiwali radiowych Prix Italia, Premios Ondas i Prix Europa. Wykładowca w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza i w Laboratorium Reportażu na UW.

Autorka książek, m.in. zbioru wypowiedzi i dokumentów Zbigniewa Bujaka ''Prawda raz powiedziana'' (NOWa, 1987), wywiadów z działaczami „S” ''Rozmowy niedokończone'' (2004).

Laureatka nagród za reportaże radiowe: Prix Italia (1981), Prix Europa (1998) i Grand Press (2005). Wyróżniona nagrodą Polcul Foundation (1984) i Niezależnych Dziennikarzy im. Bolesława Prusa (1984).

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry