Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jankowski Grzegorz Edmund

Grzegorz Edmund Jankowski, ur. 9 II 1955 w Gorzowie Wlkp. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Prawa (1978).

1978-1981 aplikant, asesor, podprokurator w Prokuraturze Rejonowej w Szczecinie.

W I 1981 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” przy Prokuraturze Wojewódzkiej w Szczecinie, następnie przewodniczący KZ tamże; współzałożyciel i członek Prezydium Tymczasowej Komisji Krajowej Prokuratorów „S” w Krakowie.

18 XII 1981 zwolniony z pracy po odmowie podpisania tzw. lojalki. 1982-1990 radca prawny m.in. w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Tywicach, Gąbinie, Spółdzielni Mieszkaniowej Dąb w Szczecinie. Po 13 XII 1981 członek Biskupiego Komitetu Społeczno-Charytatywnego w Szczecinie (porady prawne dla represjonowanych i innych potrzebujących). 1982-1988 działacz podziemnej Krajowej „S” Prokuratorów; do 1989 współpracownik Komitetu Helsińskiego, kolporter w środowisku prawniczym podziemnych wydawnictw, w tym książek wydawnictw NOWa, V i Krąg, 1984-1986 autor tekstów, kolporter pism „Obraz” i „Grot”. 1984-1989 działacz KIK w Szczecinie. W VIII 1988 (wraz z Arturem Freyem i Agnieszką Dąbrowską) doradca prawny KS podczas strajku w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie.

W 1989 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Ziemi Szczecińskiej, działacz kampanii wyborczej: asystent kandydata do Sejmu Jerzego Zimowskiego; członek Społecznej Komisji Pojednawczej przywracającej do pracy zwolnionych z przyczyn politycznych. W 1990 radca prawny w ZR „S” Pomorza Zachodniego, 1990-1991 delegat Urzędu Rady Ministrów ds. samorządu w woj. szczecińskim, 1992-1997 prowadził własne biuro prawne, 1998-2001 wicewojewoda szczeciński, następnie zachodniopomorski, od 2002 sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie. 1992-2005 w UD, UW, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego UD, UW, 1997-1999 członek Rady Krajowej UW.

Autor książek naukowych oraz popularyzatorskich z dziedziny prawa i administracji, m.in. ''Poradnika dla radnego'' (2002) i ''ABC Samorządu Terytorialnego. Poradnik nie tylko dla radnego'' (2006).

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry