Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jankowski Ryszard

Ryszard Jankowski, ur. 11 III 1936 w Rudce k. Chełma. Ukończył policealną Państwową Zaoczną Szkołę Ekonomiczną w Lublinie (1964).

W 1952 pracownik Lubelskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, 1952-1953 Wojskowego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Chełmie, 1953-1954 Wojewódzkich Zakładów Remontowo-Montażowych Samopomoc Chłopska tamże, 1954-1956 Powiatowej Rady Narodowej tamże. 1956-1957 wraz z kolegami z LO dla Pracujących (Józefem Zdzisławem Terpiłowskim, Januszem Bedlińskim i Zbigniewem Radziszewskim) uczestnik przygotowań do stworzenia młodzieżowej organizacji niepodległościowej w Chełmie; w III 1957 aresztowany i skazany za kradzież maszyny do pisania na potrzeby organizacji na 4 lata więzienia, osadzony w ZK w Chełmie, AŚ Warszawa-Mokotów i ZK w Łodzi-Chojnach; w wyniku rewizji wyrok zmniejszono do 2 lat w zawieszeniu, w XI 1957 zwolniony. 1959-1972 pracownik kolejno kilku przedsiębiorstw na terenie Chełma i Zamościa, 1972-1982 zatrudniony w PKS w Chełmie.

Od IX 1980 w „S”, współinicjator powołania struktur związkowych w PKS Oddział Osobowy w Chełmie.

1982-1989 bliski współpracownik podziemnych struktur Regionu Chełm, m.in. kolporter wydawnictw podziemnych, uczestnik akcji ulotkowych; organizator okolicznościowych patriotycznych mszy św. w Bazylice NMP i w kościele garnizonowym. 20 XII 1982 aresztowany pod zarzutem sporządzania ulotek nawołujących do akcji protestacyjnej na terenie Chełma, do 24 XII 1982 przetrzymywany w KW MO w Chełmie, następnie w AŚ Warszawa-Mokotów i od II 1983 w ZK w Chełmie; 15 IV 1983 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmie na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu, zwolniony. Od I 1983 na wcześniejszej emeryturze (w związku z II grupą inwalidzką). 17 IV 1984 ponownie aresztowany pod zarzutem kontynuowania nielegalnej działalności; przewieziony do WUSW w Chełmie, następnie osadzony w AŚ Warszawa-Mokotów, w VI 1984 objęty aktem oskarżenia w procesie 17 działaczy chełmskiego podziemia przed Sądem Rejonowym w Chełmie; postępowanie umorzono w wyniku amnestii z 21 VII 1984. W I 1989 członek MKO w Chełmie.

1989-1991 założyciel i przewodniczący Komisji Międzyzakładowej przy ZR Chełm, w 1989 delegat na III WZD Regionu. Od 1987 członek Nadbużańskiego Związku Pszczelarzy, od 2008 z-ca przewodniczącego Rejonowego Koła Pszczelarzy w Chełmie.

Marcin Dąbrowski

Region Chełm, Chełm

Opcje strony

do góry