Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Janowski Gabriel

Gabriel Janowski, ur. 22 IV 1947 w Konstantowie k. Błonia. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydz. Ogrodniczy (1970), w 1974 doktorat.

W III 1968 uczestnik wieców studenckich na SGGW, relegowany z uczelni, w X 1968 przyjęty powtórnie. 1974-1988 adiunkt w SGGW. W l. 70. członek władz naczelnych ZSP, członek ZNP.

We IX 1980 założyciel Samorządnego Związku Producentów Rolnych, 8-9 III 1981 uczestnik Zjazdu Zjednoczeniowego związków zawodowych rolników w Poznaniu, na którym powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski NSZZ Rolników Indywidualnych „S”, wiceprzewodniczący i rzecznik prasowy OKZ; w XII 1981 przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego „S” RI w Warszawie.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce i Strzebielinku, 18 XI 1982 zwolniony. W 1983 współtwórca Duszpasterskich Wspólnot Rolników, wykładowca Uniwersytetów Ludowych. Od 1986 współorganizator, wiceprezes Warszawskiego Towarzystwa Gospodarczego. Od 1987 członek jawnej Krajowej Rady Rolników „S”, wydawca podziemnego pisma „Słowo i Czyn”. W 1988 uczestnik strajku w KWK Lenin, po pacyfikacji zatrzymany, pobity, umieszczony w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku, zwolniony po 6 dniach.

Od 18 XII 1988 w KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie; w 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w zespole gospodarczym i rolniczym. 1989-1991 senator RP z listy KO „S”, do 1990 wiceprzewodniczący OKP, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej; współzałożyciel Polskiej Fundacji Parlamentarnej Rozwoju Wsi i Rolnictwa. 1989-1991 przewodniczący „S” RI; 1991-1993 poseł RP z listy Porozumienia Ludowego, minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządach Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej. 1992-1997 prezes PSL-PL, w 1996 przewodniczący Rady Politycznej Porozumienia Konserwatywno-Ludowego Chadecja. 1996-1997 stypendysta katolickiego Georgetown University w Waszyngtonie. 1997-2001 poseł RP z listy AWS, przewodniczący Komisji Rolnictwa, 2001-2005 poseł RP z listy LPR. Od 2001 założyciel, przewodniczący partii Przymierze dla Polski; w 2005 przed wyborami parlamentarnymi współzałożyciel (z Antonim Macierewiczem i Janem Olszewskim) partii Ruch Patriotyczny Rzeczypospolitej.

Od 27 I 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-A KS MO w ramach SO krypt. Miedza; od 18 V 1981 przez Wydz. IV KS MO w ramach SO krypt. Solidarność Wiejska; od 18 V 1983 przez Wydz. IV/VI KS MO w ramach SOR krypt. Reformator.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry