Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Janowski Jan

Jan Janowski, ks., ur. 23 IX 1935 w Aleksandrowie Kujawskim, zm. 28 II 1994 w Oławie. W 1960 święcenia kapłańskie.

W 1960 wikariusz w parafii Nawiedzenia NMP w Karpaczu. Prześladowany i szykanowany przez władze. Od 1961 wikariusz w parafii św. Krzyża w Jeleniej Górze. W 1962 proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Borowie Wielkim k. Kożuchowa. W 1963 władze wszczęły wobec niego postępowanie karne za „nadużywanie kolędy dla działalności szkodliwej politycznie i społecznie”. 1964-1967 wikariusz w parafii św. Bonifacego w Zgorzelcu, 1967-1980 ojciec duchowny Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, od 1968 moderator Ośrodka Powołań Kapłańskich i Zakonnych Archidiecezji Wrocławskiej; w 1980 na własną prośbę zwolniony z funkcji ojca duchownego WMSD, proboszcz parafii Matki Bożej Pocieszenia w Oławie, dziekan dekanatu oławskiego.

W 1981 w uroczystość Bożego Ciała zorganizował (wraz z działaczami „S”) i odprawił mszę św. na stadionie miejskim w Oławie. 11 XI 1981 zorganizował i odprawił mszę św. na Rynku w Oławie i poświęcił sztandar „S” Jelczańskich Zakładów Samochodowych, który następnie przez lata ukrywał.

Po 13 XII 1981 odprawiał Msze za Ojczyznę, informował o represjonowanych i organizował dla nich pomoc; inicjator wmurowania tablic poświęconych Janowi Pawłowi II, Józefowi Piłsudskiemu, ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzemu Popiełuszce, żołnierzom AK i Polakom pomordowanym przez Sowietów; organizator oraz uczestnik wielu akcji charytatywnych i inicjatyw obywatelskich, m.in. wzniesienia Pomnika Losów Ojczyzny w Oławie.

Tomasz Gałwiaczek

Region Dolny Śląsk, Oława

Opcje strony

do góry