Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jasiński Mirosław

Mirosław Jasiński, ur. 12 XI 1960 w Bolesławcu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunków filologia polska i historii sztuki (1986).

Od X 1980 członek NZS, 18-19 X 1980 uczestnik zjazdu założycielskiego NZS w Warszawie. W XII 1980 organizator strajku na Wydz. Historyczno-Filozoficznym UWr ws. zmiany formy służby wojskowej dla studentów. W 1981 członek działającego na UWr Akademickiego Klubu Myśli Politycznej Progres oraz uczestnik Ruchu Nowej Kultury. XI/XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu na UWr.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, w I 1982 współtwórca (z Pawłem Kasprzakiem, Krzysztofem Bąkowskim, Adamem Lipińskim, Heleną Wojnarską) Akademickiego Ruchu Oporu we Wrocławiu, 1982/1983 współzałożyciel Ruchu Społecznego „S” tamże. Od 1982 lider Solidarności Polsko-Czeskiej/Polsko-Czechosłowackiej, organizator i uczestnik spotkań opozycjonistów obu krajów na granicy w górach ziemi kłodzkiej: 15 VIII 1987 na Borówkowej, 10 VII 1988 na Śnieżniku; organizator przerzutu materiałów i sprzętu do CSRS. 12 IX 1987 uczestnik demonstracji pod Śnieżką (m.in. z Radosławem Gawlikiem, Zbigniewem Janasem i Józefem Piniorem) pod hasłem „Ratujmy Karkonosze”. 1985-1989 nauczyciel w III LO we Wrocławiu, sekretarz literacki w Teatrze Współczesnym tamże; bibliotekarz i wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej UWr. 16 IV 1987 uczestnik pikiety we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej w obronie aresztowanego w Czechosłowacji działacza Karty ʼ77 i SPCz Petra Pospíchala. XII 1987 – I 1990 redaktor „Biuletynu Informacyjnego Solidarności Polsko-Czechosłowackiej”. XII 1987 – IX 1988 członek RKW „S” Dolny Śląsk. 15-22 V 1988 uczestnik głodówki we Wrocławiu zorganizowanej w mieszkaniu Magdaleny i Jerzego Żurków przez Ruch WiP oraz SPCz na rzecz uwolnienia więźniów politycznych w Polsce i CSRS. 15 XI 1988 demonstrował (z Jarosławem Brodą) w Warszawie przed ambasadą Rumunii w rocznicę krwawo stłumionych demonstracji robotników w Brasovie.

3-5 XI 1989 inicjator i współorganizator Przeglądu Niezależnej Kultury Czechosłowackiej we Wrocławiu. 1990-1991 radca ambasady RP w Pradze, 1991-1992 wicewojewoda, następnie wojewoda wrocławski, 1992-1994 wykładowca na PWr i konsultant projektów prywatyzacyjnych. Od 1994 scenarzysta i reżyser. 2001-2007 dyr. Instytutu Polskiego w Pradze, 2007-2008 członek rady nadzorczej czeskiej firmy Unipetrol. 1991-1992 w PC, 1992-1993 w RdR, 1995 w Ruchu Stu, 1997-2001 w RS AWS. Od 2009 członek Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego.

Współautor kilkunastu filmów dokumentalnych, m.in. ''Gry leśne, uliczne i piwniczne'' dotyczącego dziejów SPCz (1999).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Rozpracowywany przez KW MO/WUSW we Wrocławiu, m.in. w ramach SOR Krypt. Filon.

Grzegorz Waligóra

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry