Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jastrzębski Wojciech

Wojciech Jastrzębski, ur. 7 VII 1952 w Jeleniej Górze. Absolwent Akademii Ekonomiczej (od 2008 Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu (1976).

1976-1978 projektant w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Jeleniej Górze, 1978-1981 przewodniczący Miejskiej Komisji Planowania w Urzędzie Miejskim, 1982-1989 pełnomocnik Zarządu Spółdzielni Inwalidów Simet w Jeleniej Górze. 1980-1981 członek Zarządu Polskiego Klubu Ekologicznego.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w UM.

Po 13 XII 1981 zwolniony z pracy (nie podpisał tzw. lojalki); współorganizator Komitetu Pomocy Internowanym; 15 IV 1982 współautor (m.in. wraz z Jackiem Jakubcem) Listu 44. 26 VIII 1982 internowany, zwolniony 31 X 1982. Do 1986 działacz podziemnej „S”: kolporter wydawnictw podziemnych; współpracownik Solidarności Walczącej, współorganizator wydawania pisma podziemnego „Odroczenie”, manifestacji rocznicowych; uczestnik akcji ulotkowych, malowania na murach, zbierania składek na działalność związkową i pomoc dla represjonowanych, koordynator pomocy materialnej z zagranicznych central związkowych, organizator działalności samokształceniowej, działacz kultury niezależnej, m.in. w teatrze Scena 40 i 4, jeden z doradców struktur podziemnych Jeleniej Góry i Wrocławia; współorganizator Mszy za Ojczyznę, Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, uczestnik KIK; 5-krotnie zatrzymywany na 48 godz.

1989-1992 prace dorywcze; 1989-1991 członek i rzecznik prasowy KO w Jeleniej Górze, w 1989 współorganizator kampanii wyborczej KO „S” w wyborach 4 VI. 1992-1994 specjalista w Krajowej Izbie Gospodarki Rehabilitacyjnej w Warszawie; 1994-2001 prezes Zarządu Fabryki Wyrobów Metalowych w Podgórzynie, od 2002 pracownik, od 2007 prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wodnik w Jeleniej Górze. Współorganizator Towarzystwa Urbanistów Polskich.

 

Michał Orlicz

Opcje strony

do góry