Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jung Regina

Regina Jung, ur. 5 IX 1934 w Gdyni. Absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydz. Hydrotechniki (1958).

1953-1958 pracownik Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich Szkuner we Władysławowie, 1958-1962 Urzędu Morskiego w Szczecinie i Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych tamże, 1962-1982 starszy projektant w Biurze Projektów Budownictwa Morskiego Projmors w Gdańsku.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodnicząca KZ w Projmorsie, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD.

13-15/16 XII 1981 uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek RKS; po pacyfikacji strajku 16 XII 1981 aresztowana, 29 V 1982 skazana w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku na karę 3 lat więzienia, osadzona w ZK w Bydgoszczy-Fordonie, zwolniona 26 VII 1983 na mocy amnestii. 1983-1989 bez zatrudnienia.

1989-1992 przywrócona do pracy w Projmorsie, od 1992 na emeryturze. 1993-2002 animatorka Ruchu Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie.

Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry