Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Judek Andrzej

Andrzej Judek, ur. 4 VIII 1946 w Poznaniu. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Elektryczny (1972).

1964 –1980 członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich.1972–1995 konstruktor elektronik w Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicznych Telkom-Teletra w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”; od II 1981 wiceprzew. KZ, VI 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska; od 15 VII 1981 wiceprzew. ZR.
13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie i Kwidzynie (14 VIII 1982 jeden z 60 pobitych, od 20 VIII 1982 do 30 VIII 1982 uczestnik protestu głodowego przeciwko brutalnemu traktowaniu internowanych, przewieziony do szpitala we Fromborku), 9 XII 1982 zwolniony. Od 1983 uczestnik Archidiecezjalnego Duszpasterstwa Ludzi Pracy, współorganizator Ogólnopolskich Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. XII 1987 współzałożyciel poznańskiego Zarządu Klubu Politycznego Ład i Wolność, Fundacji Rozwoju Telekomunikacji Granit w Poznaniu. W 1988 współzałożyciel, wiceprzew. Klubu Politycznego Sierpień ’80. 1985–1987 przew. Rady Pracowniczej WZT Telkom-Teletra, 1988 doradca Rady Pracowniczej. 1988–1992 członek KIK.

W 1989 członek KO w Poznaniu. W 1989 współtwórca Wydawnictwa Wielkopolanin SA (członek zarządu). W 1990 współzałożyciel PChD (1990–1994 wiceprzew. w Regionie Wielkopolskim). W 1991 współzałożyciel w Poznaniu Stowarzyszenia Wspólnota Polska. 1994 członek-założyciel Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej (od 2002 wiceprezes Zarządu Głównego), od 1995 członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich w Poznaniu, od 2012 Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności Stowarzyszenie w Poznaniu. 1995–2011 dyr. ds. administracji i transportu w V33 Polska Sp. z o.o. w Zakrzewie. Od 2011 na emeryturze. Odznaczony Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

28 I – 21 VIII 1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Poznaniu w ramach SOS krypt. Albinos; 20 VIII 1980 – 8 XI 1989 przez Wydz. II/Wydz. V KW MO/WUSW w ramach KE/SOS krypt. Judasz/Przewodniczący.

Elżbieta Wojcieszyk

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry