Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Juraszczyk Marian

Marian Juraszczyk, ur. 26 III 1949 w Poddębicach. Absolwent Instytutu Teologicznego w Łodzi.

Pracownik kilku zakładów pracy w Poddębicach, na Śląsku Opolskim i Mazowszu. Od lat 70. zatrudniony w Zakładach Tekstylno-Konfekcyjnych Teofilów w Łodzi.

13 VIII 1980 uczestnik strajku w miejscu pracy – współautor postulatów załogi, m.in. utworzenia wolnych związków zawodowych. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, przewodniczący Komisji Wydziałowej.

14 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w swoim zakładzie pracy, spacyfikowanego przez ZOMO. Od 15 XII 1981 przewodniczący Tajnej Tymczasowej KZ „S” w ZTK Teofilów (do 1989). 1983-1988 działacz Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Łodzi, 1982-1989 hurtowy kolporter wydawnictw podziemnych. 1985-1988 drukarz i członek redakcji pisma MKK „Gotowość «Solidarności»”. 1987-1989 działacz Solidarności Walczącej. W 1986 zwolniony z pracy.

Po 1989 zaprzestał działalności. Od drugiej połowy lat 90. zatrudniony w prywatnym zakładzie poligraficznym.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony

do góry