Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jurczak Stefan

Stefan Jurczak, ur. 15 XI 1938 w Krakowie, zm. 2 VI 2012 tamże. Ukończył Technikum Mechaniczne w Tarnowie (1967).

1955–1974 ślusarz remontowy, technolog i samodzielny konstruktor Zakładów Mechanicznych Ponar w Tarnowie, od 1974 pracownik inżynieryjno-techn., st. konstruktor, st. technolog w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego w Bochni/Stalprodukt SA.

Po 1976 kolporter niezależnego „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR w Bochni i Tarnowie.

Od IX 1980 w „S”; członek KS w zakładzie, współzałożyciel „S” tamże; IX 1980 współzałożyciel i członek MKZ Kraków, od 3 XII 1980 członek zarządu MKZ Kraków; 1980–1981 przew. KZ w ZPH w Bochni, członek Komisji Robotniczej Hutników HiL; od 17 III 1981 wiceprzew. KRH; reprezentant KRH w Sieci Organizacji Zakładowych „S” wiodących zakładów pracy; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie, kandydat na przew. ZR Małopolska; wiceprzew. ZR Małopolska; IX/X delegat na I KZD, IX – XII 1981 członek KK.

13 XII 1981 zatrzymany w Ostródzie, internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, Kielcach-Piaskach, Załężu k. Rzeszowa i Nowym Łupkowie, 23 XII 1982 zwolniony. Od XII 1982 współpracownik podziemnego pisma „Kronika Małopolska”; od 1983 członek RKW, nast. Regionalnego Komitetu Solidarności Małopolska; od VIII 1983 członek TKK; 1987–1990 członek Tymczasowej KKW/KKW, od 29 IV 1989 członek prezydium. Kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany; 22 II 1984 aresztowany, 3 VIII 1984 zwolniony; nast. zwolniony z pracy, 25 II 1985 zatrudniony ponownie. 1987 współzałożyciel KZ w ZPH w Bochni (12 X złożono wniosek do sądu o ponowną rejestrację). Od 12 IX 1988 przew. jawnego Regionalnego Komitetu Solidarności Małopolska. W IV i V 1988 współorganizator strajku w HiL. 1989–1990 przew. KZ ZPH. Od XII 1988 Członek KO przy Przew. „S” L. Wałęsie; od 10 IV 1989 przew. Małopolskiego KO. 1989 uczestnik obrad okrągłego stołu.

1990–1995 przew. ZR Małopolska; XII 1990 – 1992 wiceprzew. KK. 1991–1997 senator RP z listy „S”, 1997–2001 z listy AWS, 1993–1997 wicemarszałek Senatu, 1998–2002 radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. IV 2002 – IV 2003 zatrudniony w Magro SA Małopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza w Krakowie, 1 X 2003–XI 2004 członek rady nadzorczej tamże; w 2005–2006 Towarzystwa Budownictwa Społecznego Krak-System SA tamże, 2006–2007 Agencji Rozwoju Gospodarczego Kraków-Wschód Sp. z o.o., 2007–2012 Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

19 IX 1983 – I 1990 rozpracowywany przez Wydz. V/WOG WUSW w Tarnowie w ramach SOR krypt. Parnas.

Anna Kawalec, Cecylia Kuta

Region Małopolska, Tarnow

Opcje strony

do góry