Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kaczmarek Robert

Robert Kaczmarek, ur. 29 III 1947 w Krakowie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Elektryczny (1975).

1975-1983 asystent, następnie starszy asystent na Wydz. Elektrycznym AGH. 1975-1980 w ZNP. W 1966 sygnatariusz (z Magdaleną Migałą, Michałem Gabryelem i NN studentem III roku Wydz. Fizyki UJ) Listu otwartego ws. wolności informacji; zatrzymany i przesłuchiwany. W III 1968 uczestnik strajku i wieców studenckich, powtórnie zatrzymany. 1968-1975 w SZSP, w 1968 członek Komisji Kultury Rady Okręgowej. Od 1976 współpracownik KOR, następnie KSS KOR; w 1977 współzałożyciel krakowskiego SKS, zatrzymany po akcji ulotkowej w czasie juwenaliów. 1979-1980 założyciel, następnie redaktor niezależnej oficyny wydawniczej Prywatna Inicjatywa Krakowska: redaktor podziemnego pisma „Merkuryusz Krakowski i Światowy”. 1977-1980 kilkakrotnie zatrzymywany, wielokrotne rewizje w mieszkaniu, groźby zwolnienia z pracy; w I 1980 odsunięty od zajęć dydaktycznych, w III 1980 pozbawiony możliwości robienia doktoratu; nieusunięty z pracy w wyniku reakcji środowiska: jesienią 1979 wybrany na męża zaufania na Wydz. Elektrycznym (do 1980), I-IX 1980 członek Plenum Rady Zakładowej ZNP w AGH, zaangażowany w przygotowanie wyprowadzenia związku zawodowego szkół wyższych z CRZZ (z Antonim Łopatą, Konradem Firlejem).

W VIII 1980 obecny na strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego na AGH, od XII 1980 przewodniczący uczelnianej KZ; od XII 1980 w Zarządzie MKZ w Krakowie, szef Sekcji Informacji; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD. 1980-1981 szef regionalnej sieci kolportażu pism i dokumentów związkowych, tzw. sieci ABC; redaktor regionalnego „Gońca Małopolskiego” (początkowo „S”), „Komunikatu SI KZ NSZZ «S» w AGH”, w 1981 regionalnych „Aktualności”. 1980-1981 współinicjator powołania Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki, koordynator i przewodniczący Krakowskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki „S”; redaktor pisma KKPN „Nauka”.

Po 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wiśniczu, następnie Załężu k. Rzeszowa, do 21 I 1982 hospitalizowany w szpitalu więziennym w Krakowie, zwolniony na operację pod nadzorem w klinice, w III 1982 uciekł, ukrywał się do czasu wyjazdu do Francji w 1983. 1982-1983 organizator, następnie przewodniczący MKS Grzegórzek, Krowodrzy, Podgórza i Śródmieścia, od X 1982 związany też MKS Kraków, przekształconego w XII 1982 w Międzydzielnicowy Komitet „S” Kraków; inicjator organizowania w in. ośrodkach Małopolski podziemnych MKS na bazie d. sieci kolportażowej (ABC) Sekcji Informacji ZR. II 1982 (jeszcze w szpitalu) – IV 1983 wydawca i redaktor podziemnej „Kroniki Małopolskiej” (we współpracy z Dorotą Stec, Danutą Suchorowską-Śliwińską, M. Migałą, Ksawerym Bogaczem, Piotrem Zawiślakiem, Anną Wierzbicką, braćmi Adamem i Andrzejem Charkiewiczami).

Od V 1983 oficjalnie na leczeniu we Francji, właściwie na emigracji (wyjazd przyznany w połączeniu z rezygnacją z pracy i mieszkania). 1983-1989 organizator współpracy francuskich związków zawodowych – CFTC i CFDT – ze strukturami podziemnej opozycji w Małopolsce, organizator pomocy dla podziemnych struktur „S” tamże. 1983-1998 publikował w paryskiej „Kulturze”; 1989-1998 w „Czasie Krakowskim”, „Życiu Warszawy”, 1994-2009 w „Odrze”, 2004-2008 w „Zeszytach Historycznych”, 2006-2009 w „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku Polskim”. W 1985 absolwent Ecole Supérieure d’Electricité (Supélec) w Gif-sur-Yvette, specjalizacja systemy elektroniczne, 1989 doktorat na Université Pierre et Marie Curie w Paryżu, 2000 habilitacja tamże. Od 1990 w Ecole Supérieure d’Electricité (Supélec) w Gif-sur-Yvette we Francji, następnie prof. (fizyka magnetyzmu, maszyny elektryczne i sieci), od 2006 wykładowca na AGH (socjologia rynku).

Autor kilkudziesięciu specjalistycznych opracowań naukowych, opublikowanych m.in. w „Journal of Applied Physics” oraz w ramach IEEE.

Odznaczony Medalem Stulecia (przez CFTC, Francja 1987), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Sławomir Chmura

Opcje strony

do góry